onsdag 4 juni 2008

Valfångsten splittrar regeringen

"Huvudargumentet mot valfånst har varit att det inte finns någon marknad för valkött. Nu har vi visat att detta är felaktigt", säger jordbruksminister Einar Kristinn Guðfinsson och öppnar dörren för fortsatt jakt: "Jag utesluter inte att nya kvoter delas ut", säger han till Fréttablaðið.

Frågan om valfångsten splittrar regeringen. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (bilden), utrikesminister och partiledare för socialdemokraterna, har vid upprepade tillfällen fördömt jakten. Fångstkvoterna delas ut av fiskeridepartementet, och där väntas ingen attitydförändring om inte politikerna enas mot valjakten.

Exporten av 80 ton valkött till Japan gör dessutom situationen än mer känslig - den som vill stoppa jakten löper risken att utpekas som någon som bryr sig mer om Islands anseende utomlands än arbetstillfällen för fiskare som redan drabbats hårt av minskande bestånd och stramare kvoter.

USA fördömer nu exporten av valkött. "The United States is deeply disappointed in the reports of recent shipments of whale meat to Japanese commercial markets from Iceland and Norway," säger utrikesdepartementets talesperson Kurtis Cooper till Reuters. Frågan kommer att tas upp på International Whaling Commissions möte i Chile denna månad.

Samtidigt drabbades den isländska staten av ytterligare en prestigeförlust i dag. Héraðsdómur Reykjavíkur dömer staten till ett skadestånd på 1,5 miljoner isländska kronor till företaget Pelastikk. Målet gällde export av bland annat valkött till Kina som enligt domstolen förbjudits med olagliga metoder.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Här och här kan du läsa mer om valfångst.