tisdag 1 juli 2008

Hells Angels på väg till Island

Fafner MC Iceland har fått officiell status som hangaround-klubb till Hells Angels. Tillkännagivandet är ett resultat av flera års uppvaktning från båda håll. Hells Angels har varit måna om att få fotfäste på Island före rivalerna Bandidos, och Fafner åtnjuter nu i gengäld affärsmöjligheter och ett helt annat anseende.

Enligt uppgifter till Vísir.is är det olagliga affärer som har drivit på kontakterna - bland dessa nämns narkotikahandel, utpressning och vapensmuggling. Vissa Fafner-medlemmar har redan digra brottsregister. Mc-klubben strävar nu efter att bli fullvärdig medlem av Hells Angels.

Polisen slog i maj larm om att utländska brottssyndikat fått fäste på Island. De kriminella nätverken härstammar från Öst- och Centraleuropa och samarbetar med islänningar om varusmuggling och narkotikahandel. Hells Angels-medlemmar har tidigare nekats inresa till Island eftersom de anses utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Enligt poliskällor fanns det personer dömda för bland annat mord och narkotikasmuggling bland dem. Läs mer om det här.

Fafners ledare dömdes så sent som den 5 juni till fem månaders fängelse för två fall av misshandel i Reykjanesbær.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Här kan du läsa mer om organiserad brottslighet på Island.