tisdag 12 augusti 2008

Olja på väg till Västfjordarna

Planerna på ett oljeraffinaderi i Västfjordarna kommer allt närmare förverkligande. Härnäst väntar ännu en miljöprövning - men förhoppningarna från såväl de isländska agenterna som de ryska intressenterna är att processen går snabbt och smidigt, skriver 24 stundir.

Katamak-Nafta, ett dotterbolag till energijätten Geostream, har länge varit intresserade av ett oljeraffinaderi i Västfjordarna. 1998 sköts projektet på framtiden sedan den isländska regeringen valde att satsa på ett aluminiumsmältverk i stället.

Två tänkbara platser för raffinaderiet har inspekterats. En av dem ligger vid Arnarfjörður vid vattenfallet Dynjandi. Den ryska sidan är mycket angelägen eftersom oljeproduktionen i Timan-Pechora-provinsen fortsätter att öka.

Raffinaderiet ska kunna hantera minst 150 000 fat olja per dag. Enligt Íslenska olíuhreinsifélagið faller valet på Island på grund av tillgång till billig energi. Byggandet ska enligt intresseorganisationen kunna ske utan ytterligare exploatering av isländska vattendrag eller geotermiska områden. Andra faktorer som talar för Island är närheten till de ryska oljefälten i norr, isfria fjordar, investeringsvänligt företagsklimat samt ett strategiskt läge för vidare transport av olja.

Här kan du läsa mer om planerna för ett oljeraffinaderi i Västfjordarna.

Bilden visar Mjólká.