måndag 8 december 2008

Islänningarna litar mest på Morgunblaðið

Bara 4,7 procent av islänningarna känner förtroende för kvällstidningen DV. 69,4 procent har mycket litet förtroende för tidningen. Resultatet är sannolikt en följd av en lång rad tveksamma och felaktiga publiceringar som vid flera tillfällen har lett till fällande domar i rätten.

Enligt undersökningen är islänningarna i övrigt inte särskilt medieskeptiska. Den största andelen, 76,7 procent, känner starkt eller ganska förtroende för den statliga tv-kanalen RÚV:s nyhetssändingar. Morgunblaðið är landets högst betrodda hemsida (63,9 procent) och dagstidning (62,6). Därefter följer tv-kanalen Stöð 2 (49), dagstidningen Fréttablaðið (45,2), nyhetssajten Vísir (32,5), affärstidningen Viðskiptablaðið (29,8), nyhetswebben Eyjan (13,6) och DV (4,7).

DV står i särklass när det gäller misstroende. Vísir (19 procent) och Fréttablaðið (17,7) har också en hög andel läsare som bara känner litet förtroende.

Undersökningen visar också att Morgunblaðið har kvar sin stämpel som språkrör för Självständighetspartiet. 77,2 procent av partiets väljare har förtroende för tidningen och 79,3 procent för nyhetssajten. De socialdemokratiska föredrar i större utsträckning Fréttablaðið - som 51,2 procent litar på - men Morgunblaðið åtnjuter ändå starkare förtroende.

De största skillnaderna mellan partisympatisörerna gäller just Morgunblaðið. Självständighetspartiets väljare litar också mer till Viðskiptablaðið än andra men mindre till Fréttablaðið och Vísir.

DV åtnjuter störst förtroende hos det gröna vänsterpartiet, 5,9 procent. Bara 1,7 procent av Självständighetspartiets väljare har förtroende för kvällstidningen.

51 procent vill att statliga Ríkisútvarpið ska börja sända reklam i radio och tv. Yngre är mer positiva än äldre till att den statliga televisionen och radion ska finansieras av reklam, rapporterar Morgunblaðið.

Undersökningen gjordes i början av december. 99,3 procent av de tillfrågade, 2 464 personer, svarade på frågorna, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om DV, här om Ríkisútvarpið, här om Fréttablaðið, här om Viðskiptablaðið och här om Morgunblaðið.