måndag 29 december 2008

Språkkrav för att få isländskt medborgarskap

Vid årsskiftet införs ett språkprov för den som vill bli isländsk medborgare. Dåliga resultat på testet kan i värsta fall leda till att personen inte får medborgarskap, skriver Fréttablaðið.

Kraven som ställs i språktestet är enligt Námsmatsstofnun inte särskilt hårda. För ett godkänt resultat krävs kunskaper som motsvarar att personen kan läsa och förstå enklare texter, till exempel tidningsartiklar, samt följa med och delta i ett samtal.

Provet ges två gånger per år i Reykjavík. Den som fyllt 65 år och har bott på Island de senaste sju åren samt personer som går i grundskolan är undantagna. Den som ansöker om medborgarskap före den 1 januari 2009 slipper också språktestet.

Júlíus Björnsson vid Námsmatsstofnun säger att syftet med språkkravet är att blivande medborgare ska bli bättre på att tillgodogöra sig det isländska språket. Avsikten är inte att sparka ut folk - han anser att det finns utrymme för undantag för personer som av olika skäl inte klarar testet.

Ingibjörg Hafstað, som arbetar med undervisning i isländska vid Alþjóðahúsið i Reykjavík, befarar att provet kommer att bli mycket tufft för de omkring 1 000 utländska medborgare som inte är läskunniga. Utanför Reykjavík finns inte möjligheten till specialundervisning för dem.

Invandrare från Afrika och Asien är andra som hon tror kan få det tufft att klara provet - hennes erfarenhet är att de generellt har svårare att lära sig isländska än invandrare från exempelvis länder i Europa. Ingibjörg Hafstað hoppas därför att den nämnd som bedömer proven ska ta hänsyn till den sökandes förutsättningar.