onsdag 17 juni 2009

Gordon Brown försvarar terrorstämplingen

Gordon Brown använde terroristlagstiftning för att komma åt Landsbanki trots att det inte fanns några som helst misstankar om kopplingar till svartlistade nationer eller organisationer. Det skriver Storbritanniens premiärminister i ett brev till sin isländska kollega Jóhanna Sigurðardóttir.

Jóhanna Sigurðardóttir skrev till Gordon Brown den 7 april i år. Då hade Islands och Storbritanniens ledare inte haft någon kontakt på ett halvår - sedan Landsbankis tillgångar frystes och bolaget hamnade på terrorlistan. Hon undrade bland annat vilka konsekvenser The Treasury Committees rapport skulle få. Där hette det att finansminister Alistair Darling missuppfattade den isländska regeringens avsikter samt att terrorstämpla Landsbanki bidrog till att skapa finansiellt kaos och sänka Kaupþing.

Gordon Brown skriver att användningen av antiterroristlagstiftningen var riktig och nödvändig:
"On the application of the Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 to freeze the funds owned, held or controlled by Landsbanki, the Committee recognized that the action was taken, not on the basis of the anti-terrorism provisions in the Act, but under provisions dealing with situations where the Treasury believe action to the detriment of the UK's economy (or part of it) has been or is likely to be taken by persons who are the government or resident of a country or territory outside the UK. It did express concern that the use of the Act stigmatises those subject to it and called on the Treasury to address this matter further."

Premiärministern skriver vidare att slutsatserna från den kritiska rapporten ska granskas, men han håller inte med om att regeringens agerande kan ha motverkat sitt syfte:
"However, we believe it was right to take urgent action, using the statutory means available, to protect financial stability in the UK."

Brevväxlingen mellan statsministrarna består i övrigt mest av artighetsfraser med förhoppningar om en snabb lösning på Icesave-tvisten samt välvilliga ord om goda relationer även i framtiden plus lyckönskningar till Jóhanna Sigurðardóttir för valsegern och utnämningen till regeringschef.

Terrorstämplingen av Landsbanki hävdes i måndags.

Här kan du läsa mer om rapporten från The Treasury Committee, här om Icesave-tvisten och här brevväxlingen mellan Gordon Brown och Jóhanna Sigurðardóttir.