fredag 12 juni 2009

Nobbar jaktstopp på lunnefågel

Totalstopp för jakten på lunnefågel på Västmannaöarna. Det är kravet från Erpur Snær Hansen, biolog vid Náttúrustofa Suðurlands, för att vända trenden med ständigt minskande kullar. Han anser att läget är så akut att lunnefågeln bör tas upp på Internationella naturvårdsunionen IUCN:s rödlista.

Kravet på jaktstopp är inte oväntat. Redan förra året ville Erpur Snær Hansen ställa in jakten. Att rekordfå lunnefågelungar kläcktes under 2008 har enligt honom gjort behovet än mer akut.

Han föreslår därför enligt Fréttablaðið ett jaktstopp som inte upphävs förrän två årskullar över normalt antal har kommit till världen.

Antalet lunnefåglar som kan få ungar är nu 704 000 par. Beståndet har minskat med 20 procent under de senaste tio åren och med en fjärdedel sedan 2005.

Västmannaöarna är hem för världens största koloni av lunnefåglar. Minskningen tros bero på sämre tillgång på föda.

Beslutet om fortsatt jakt ligger hos borgmästaren Elliði Vignisson. Han säger till Morgunblaðið att det inte är aktuellt med något totalstopp. Däremot kommer antalet fåglar som får fångas att minska avsevärt.

Däremot kommer jakten på ripa sannolikt att bli mer omfattande i höst. Sedan förra året har antalet fåglar ökat med 25 procent enligt Náttúrufræðistofnun Ísland. I Västfjordarna har beståndet nästan fördubblats på ett år. Hur många ripor som får skjutas bestäms i augusti.

Här kan du läsa mer om det föreslagna jaktförbudet mot lunnefåglar.