torsdag 24 september 2009

Bra år för havsörnen på Island

36 havsörnsungar har överlevt sommaren på Island. Det är sannolikt det högsta antalet på över hundra år, skriver Fréttablaðið.

När havsörnsstammen var som starkast omfattade den cirka 200 par som levde längs med hela den isländska kusten. Men örnen var inte omtyckt och under 1800-talet drevs den bort från delar av Island. Många fåglar förgiftades också.

1960 fanns bara 20 havsörnspar kvar på Island. Att arten var nära utrotning blev startskottet för arbetet att värna fågeln. Nu finns 65 kända havsörnspar. De återfinns mellan Faxaflói i söder och Húnaflói i norr. Majoriteten håller till på öar i Breiðafjörður samt längs med Västfjordarnas kust.

Náttúrufræðistofnun Ísland och Arnarsetur Íslands följer nu havsörnarna under hela året. En besvikelse var att örnparet vid Gilsfjörður vid Reykhólar i Västfjordarna inte fick några ungar. Där hade Arnarsetur Íslands monterat en webbkamera som gjorde det möjligt att följa fåglarna dygnet runt.

Här kan du läsa mer om havsörnen på Island.