tisdag 24 november 2009

Dagens citat

"Nu har banken Kaupþing slutligen bytt namn och vill heta Arion. ... Namnet Arion, med sin historia från forna tider och arvet här i landet som värdepappersföretag, säger mig i vilken riktning de drömmer. Varför lever inte finansinstitutionerna i takt med tiden? Varumärkeskonstruktörer väljer namn i samklang med planer och drömmar. Så nu talar jag bara för mig själv: Jag hade trivts mycket bättre som kund hos Búnaðarbankinn än Arion group."

Gröna vänsterns Ögmundur Jónasson bloggar om att han gärna hade sett att Kaupþing hade gjort som Glitnir (Íslandsbanki) och återtagit namnet som banken hade före samgåendet och expansionen i utlandet började - läs mer om namnbytet här.