onsdag 3 februari 2010

Dagens bonuscitat

"De økonomiske konsekvenser av et nei til ratifisering av IceSave-avtalen, er lite diskutert. Ikke på grunn av deres beskjedenhet, men tvert om fordi få har glede av å utmale slike skrekkscenarier. Her er en mild versjon: Den effektive renten på islandske statslån vil sannsynligvis øke med to-tre prosentpoeng. Rentebetalinger til utlandet vil dermed øke, la oss si med seks til ti prosent av BNP akkumulert over neste 15 år. Store lån er på termin i slutten av 2011 og begynnelsen av 2012."

Professor Þórólfur Matthíasson i Aftenposten om Icesave-avtalet.