lördag 6 februari 2010

Mycket fisk betyder många vinterfåglar

Gott om sill i Breiðafjörður betyder ovanligt många fåglar på Snæfellsnes. Náttúrustofa Vesturlands räknar till 19 858 övervintrande fåglar och 33 olika arter.

Ejdern är den vanligaste fågeln på halvön. 5 557 ejdrar påträffades under den årliga räkningen som täcker delar av norra Snæfellsnes. Bestånden är sannolikt alltså betydligt större.

Näst vanligast är vittrut (4 844 fåglar), följd av havstrut (3 114), stormfågel (1 349), skärsnäppa (893), strandskata (799), vitvingad trut (559), gräsand (370), toppskarv (252) och alfågel (192).

Bland de mer sällsynta fåglarna märks åtta havsörnar, tre falkar, en tretåig mås och en gärdsmyg.

Liksom förra vintern är det ovanligt mycket fåglar på Snæfellsnes just nu. Forskarna tror att det beror på att tillgången på sill är god.

Flest fåglar påträffades i Grundarfjörður där Náttúrustofa Vesturlands räknade till 6 562 fåglar.

Antalet övervintrande fåglar har räknats på omkring 170 platser sedan 1952. Räkningen sker alltid runt jul. Informationen gör att experterna kan bevaka utvecklingen hos vissa arter.

Havstruten tillhör en av de vanligaste fåglarna på Snæfellsnes, men i sydväst minskar beståndet kraftigt. Under de senaste 50 åren har 90 procent av havstrutarna försvunnit. Då fanns det enligt Náttúrufræðistofnun Íslands räkningar 80 fåglar för varje kilometer kust, i dag är antalet bara åtta på samma yta.

Även vittrut, toppskarv och flera vadfåglar minskar i regionen.

Alkekungen fanns länge bara på Grímsey och i Hornstrandir. Under vintern har den enligt Siglo även setts i Siglufjörður. Alla som träffar på en alkekung på land uppmanas att omedelbart hjälpa den tillbaka till havet.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i fågelbestånden på Island.