lördag 27 februari 2010

Sex av tio säger nej till spelhelvete

63,7 procent av islänningarna säger nej till planerna på ett kasino i Reykjavík. Mest positiva är unga män, mest negativa är äldre kvinnor.

Flygbolaget Icelandairs strävan efter att skapa ett kasino på ett av den isländska huvudstadens lyxigaste hotell väckte stor uppmärksamhet. Inte minst för att ett eventuellt kasino dras med ett språkligt marknadsföringsproblem. Det isländska ordet för kasino är nämligen spilavíti, vilket ordagrant betyder spelhelvete.

Motståndarna är säkerligen förtjusta i benämningen. Få saker signalerar beroende och tråkigheter som spelhelvete.

63,7 procent är alltså emot planerna. 36,3 är däremot positivt inställda till ett kasino i Reykjavík. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Skillnaderna mellan könen är påtagliga. 46 procent av männen är positiva jämfört med endast 26 procent av kvinnorna. De största anhängarna av planerna är män mellan 18 och 29 år. Här säger 71 procent ja till ett kasino. Det största motståndet finns bland kvinnor mellan 50 och 67 år. Här tycker bara 17 procent att ett kasino är en god idé.

Låginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet är också mer positiva till planerna.

I ett uttalande från hälso- och sjukvårdsdepartementet avråds näringsdepartementet från att gå vidare med planerna. Experterna gör bedömningen att ett kasino skulle ha negativa effekter för folkhälsan med ökat spelberoende som följd.

Här kan du läsa mer om kasinoplanerna.