söndag 21 februari 2010

Västfjordarna kan få tidvattenkraftverk

Västfjordarna kan bli platsen för Islands första tidvattenkraftverk. Bakom förslaget står Bjarni M. Jónsson vid Háskólasetur Vestfjarða i Ísafjörður.

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattnets rörelser för att skapa energi. Genom att skapa en damm i fjordens mynning passerar vattnet vid ebb och flod turbiner som alstrar elektricitet.

Projektet har stöd av Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Bjarni M. Jónsson har enligt ett pressmeddelande undersökt möjligheterna att bygga tidvattenkraftverk i nordöstra Breiðafjörður kring Reykhólar, Bjarkalundur, Króksfjarðarnes och Djúpidalur. Förslaget går ut på att skapa ett större kraftverk som täcker flera mindre fjordar.

Hur mycket energi som kan utvinnas beror på vattenmängderna och skillnaderna mellan ebb och flod. Vid Dýrafjörður är den förväntade kapaciteten 10 megawatt, vid Mjóifjörður 14 megawatt, vid Kolgrafarfjörður 50 megawatt och vid Gilsfjörður 100 megawatt. Genom att bygga en tvärbro över Þorskafjörður (bilden) samt närliggande Djúpifjörður och Gufufjörður finns möjligheten att utvinna 180 megawatt.

En gång i tiden fanns dock ett mindre tidvattenkraftverk på ön Brokey i södra Breiðafjörður öster om Stykkishólmur. Energin användes för att mala spannmål.

Sjávarorka undersöker nu möjligheterna att skapa ett tidvattenkraftverk i södra Breiðafjörður. Orkustofnun har gett företaget tillstånd till och med 2016 att utreda förutsättningarna för ett kraftverk i Hvammsfjörður i Breiðafjörður.

Här kan du läsa mer om planerna för ännu ett tidvattenkraftverk.

Illustration: Háskólasetur Vestfjarða