onsdag 3 mars 2010

Dagens bonuscitat

"Norge kan hjelpe Island gjennom krisen på flere måter. Vi kan utbetale de lån vi har lovet dem. Vi bør gjøre det nå — uavhengig av IMF. Vi kan vurdere valutasamarbeid. Islands næringsgrunnlag er ensidig og sårbart for prissvingninger og valutaspekulasjon. Et samarbeid kan bremse spekulasjonene, senke rentene og bidra til å skape en stabilitet som gjør det mulig for Island å reise seg raskere med egne krefter."

Jan Davidsen, ordförande i Fagforbundet, och Kjartan Lund, generalsekreterare i Nordens offentlig ansattes faglige samorganisasjon, uppmanar i Dagbladet Norge att betala ut lånen till Island utan att ta hänsyn att Internationella valutafondens översyn av den isländska ekonomin blockeras av EU.