fredag 12 mars 2010

Dagens bonuscitat

"Vi borde se positivt på att undersöka möjligheterna för serverhallar och andra användningsområden. Liksom att exportera energi till Europa genom en undervattenskabel."

Pétur Blöndal, alltingsledamot för Självständighetspartiet, i Bylgjan om att Island borde satsa på annan energiintensiv industri än aluminiumsmältverk.