onsdag 17 mars 2010

Dagens citat

"Min bedömning är att det nu finns en bättre förståelse för vår situation än tidigare och naturligtvis är det oerhört viktigt för oss att våra norska vänner tog detta steg. Deras ståndpunkt är helt klar. Å andra sidan räcker det inte för oss då de är ensamma om den hållningen."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i alltinget om den nordiska splittringen om villkoren för IMF-lånen till Island - läs mer om det här. Ett första möte mellan Islands, Storbritanniens och Nederländernas utrikesutskott efter folkomröstningen om Icesave äger enligt Vísir förmodligen rum i London på tisdag, men på grund av den osäkra politiska situationen i Nederländerna kan det dröja innan några nya överläggningar mellan förhandlingsdelegationerna sker.