lördag 6 mars 2010

Dagens lunchcitat

"Att Island alltjämt befinner sig i konflikt med Storbritannien och Nederländerna är ett misslyckande även för de nordiska regeringarna, inklusive den svenska. Storbritannien och Nederländerna bör inte bara skämmas för sin mobbning av Island, utan de bör omgående förmås att förhandla fram ett för Islands folk acceptabelt avtal. Island ska både vara välkommet i EU, och känna sig välkommet."

Carl B Hamilton, riksdagsledamot för Folkpartiet, i ett blogginlägg om Icesave-tvisten.