måndag 1 mars 2010

Hótel Djúpavík vill stämma staten

Hotellägarna Ásbjörn Þorgilsson och Eva Sigurbjörnsdóttir har tröttnat på insnöade vägar. Nu har paret anlitat advokat för att stämma regeringen för löftesbrott om snöröjning av vägen till Djúpavík.

Förra veckan besökte Viggo Mortensen Västfjordarna. Tillsammans med sitt resesällskap tog han färjan över Breiðafjörður och stannade över natten i Patreksfjörður. Där åt skådespelaren enligt restaurangägaren Víkingur Traustason peppartorsk och tittade på fotboll. På morgonen reste sällskapet vidare mot Ísafjörður sedan vägen åter blivit framkomlig, skriver Fréttablaðið.

Planen var att fortsätta till Djúpavík, men så blev det inte. Filmstjärnan blev därmed en i raden av gäster som Ásbjörn Þorgilsson och Eva Sigurbjörnsdóttir tvingats avvisa eftersom vägen är oframkomlig.

Paret driver Islands mest avsides belägna året runt-hotell i Djúpavík i Strandir i Västfjordarna. På grund av besparingskrav skrotade vägverket Vegagerðin planerna på att hålla vägen öppen under vintern. Árneshreppur, där Djúpavík ligger, blir därmed den enda fastlandskommunen utan förbindelse med övriga Island.

Vägen mellan huvudorten Norðurfjörður och flygplatsen i Gjögur plogas flera gånger i veckan. Men befolkningen i Djúpavík är insnöad både norrut och söderut.

Nu har hotellägarna tröttnat på vad de upplever som diskriminering från statens sida. Därför har Ásbjörn Þorgilsson och Eva Sigurbjörnsdóttir nu enligt DV kopplat in en advokat för att dra kommunikationsminister Kristján L. Möller inför rätta. Syftet är att tvinga fram regelbunden snöröjning.

Eva Sigurbjörnsdóttir säger till Bæjarins besta att hon anser att staten bryter mot lagen genom att strunta i väghållningen. Besparingarna bryter mot likställighetsprincipen och gör det omöjligt för befolkningen i Árneshreppur att konkurrera på lika villkor med andra kommuner:
"Det är underligt att det är som att folk tror att det går att bryta lagen när det rör en glesbefolkad trakt. Har inte den befolkningen samma rättigheter som andra? ... Naturligtvis behöver man se över det med måtta men vi är inte nöjda med att servicen skärs ned till noll."

De osäkra vägförbindelserna gör att det är svårt att locka besökare till hotellet under vinterhalvåret. Mellan den 1 november och den 20 mars är underhållet ytterst sporadiskt. Det går visserligen att flyga till Gjögur två gånger i veckan, men många turer ställs in på grund av dåligt väder och det är heller inte säkert att det går att ta sig fram på den knappt två mil långa vägen mellan flygfältet och Djúpavik.

Sträckan mellan Gjögur och Norðurfjörður brukar dock snöröjas i samband med flyget.

Tidigare har läkare kört fast i snön på väg till patientbesök i kommunen. För ett par år sedan, när det var för dimmigt för att flyga, tog det nästan ett helt dygn att ploga vägen så att en ambulans kunde ta sig fram till en svårt sjuk person. Och i förra veckan, när telefonförbindelsen gick ned efter ett strömavbrott, tog reparationen flera dagar eftersom flyget inte kunde landa och vägen var oframkomlig.

En klen tröst för befolkningen i Árneshreppur är möjligtvis att Krossneslaug tilldelas 700 000 isländska kronor av Ferðamálastofa. Bidraget ska gå till underhåll av badet.


Ovan kan du kika på ett klipp med bilder från Djúpavík.

Här kan du läsa mer om vägproblemen i Árneshreppur, här en guide till den isolerade kommunen och här mer om Hótel Djúpavík.