söndag 14 mars 2010

Laxsill blir foder för odlad torsk

Foderpriserna till fiskodling har ökat med 20 procent under året. Samtidigt finns det fortfarande lite lodda i isländska vatten. Därför satsar nu torskodlaren Gunnvör i Hnífsdalur i Västfjordarna på att använda laxsill som foder.

Laxsillen finns runt Island på upp till 1 500 meters djup. Arten, som är en silverfisk som mäter mellan fem och åtta centimeter, provfiskades i våras. Den är alltså betydligt mindre än loddan, men sägs fungera utmärkt även för industriell produktion av till exempel fiskmjöl.

Storleken på beståndet runt Island har inte undersökts eftersom den tidigare inte har fiskats. Strax före jul sökte åtta fartyg efter laxsill söder om Grindavík.

Gunnvör fångar in vild torsk när den är mellan ett och två kilo. Den sätts sedan i burar i Ísafjarðardjúp där den matas under några månader. När fisken slaktas har den ofta blivit dubbelt så stor som när den fångades.

Laxsillen är mycket fet. Storleken gör dessutom att den tros bli en lämplig munsbit för torsken.

"Om allt går bra byter vi det andra fodret mot det här", säger Gunnvörs vd Einar Valur Kristjánsson till Fréttablaðið.

Ett annat fiskodlingsföretag i Hnífsdalur, Álfsfell, är har också visat intresse för laxsillen. Álfsfell vill öka produktionen från 200 ton till 900 ton torsk om året. Skipulagsstofnun befarar dock att en så stor ökning kan få negativa effekter för havsbotten i Skutulsfjörður, uppger Fréttablaðið.

Fisket av laxsill är alltså ännu oreglerat. Om försöket blir framgångsrikt väntar sannolikt införande av fiskekvoter för att säkra framtiden för beståndet. Så skedde till exempel med makrillen när den flyttade sig till havet runt Island, och kvoter för sjögurkor är på väg.

Under den senaste tolvmånadersperioden fiskades 1 137 ton sjögurka, en fördubbling av de sammanlagda fångsterna under 2007 och 2008. Fisket är relativt nytt och det har uppstått konkurrens om de bästa fångstställena. Nu väntar utdelning av kvoter och fångstzoner, skriver Morgunblaðið.

Island är alltjämt världens sextonde största fiskenation. Island svarade under 2007 för 1,6 procent av den totala fångsten i världen med 1 399 167 ton. Störst är Kina med 14 659 036 ton. Det visar en ny rapport från Hagstofa Íslands.

Reykjavík är fiskekvotsvinnaren på Island under de senaste tio åren. 13,9 procent av kvoterna finns nu enligt statistik från Fiskistofa i huvudstaden. Tvåa är Västmannaöarna med 10,5 procent och trea Grindavík med 9,8 procent. Akureyri har backat med 5,1 procent under perioden vilket är den största nedgången.

Här kan du läsa mer om fisket på Island.

Andra medier om utvecklingen på Island:
Islänningar vägrar betala bankernas kris: Arbetaren