fredag 19 mars 2010

Monica Caneman tar över Arion banki

Isländska Arion banki får en svensk styrelseordförande. Monica Caneman blir den förste koncernchefen som utses av bankens nya ägare.

När Kaupþing förstatligades delades banken i två, tillgångarna hamnade i Nýja Kaupþing och skulderna i det gamla bolaget. Den 1 december 2009 kunde Islandsbloggen avslöja att 87 procent av aktierna i den nya banken skulle gå till fordringsägarna, medan staten skulle behålla 13 procent.

Den nya styrelsen utsågs i går. Den består av fem ledamöter där staten utsett en och övriga aktieägare resterande fyra. Förutom ordföranden Monica Caneman ingår Guðrún Johnsen, vice ordförande, Kristján Jóhannsson, Steen Hemmingsen och Theodór S. Sigurbergsson i styrelsen.

I ett pressmeddelande motiverar Arion banki styrelsevalet med att den nu har gedigna sakkunskaper och erfarenheter från bank- och finanssektorn. Att två utlänningar, Monica Caneman och dansken Steen Hemmingsen, tar plats i styrelsen är ett plus eftersom det anses bredda styrelsens kompetens.

Monica Caneman har varit ställföreträdande koncernchef för SEB och arbetade på banken i 25 år. I dag är hon 55 år och verksam som styrelseproffs och basar bland annat över Fjärde AP-fonden och Linkmed. Monica Caneman sitter även i styrelsen för bolag som SJ och Schibsted. Hon har också föreslagits som nytt namn i SAS styrelse.

Här kan du läsa mer om privatiseringen av Arion banki.

Foto: Fjärde AP-fonden