fredag 12 mars 2010

Nordisk spricka om Icesave-lånen

Den nordiska enigheten kring hanteringen av IMF-lånen till Island fortsätter att krackelera. Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre öppnar nu för att bryta kopplingen mellan Icesave och IMF:s stödpaket och säger enligt Børsen att "den norske regering er parat til at hjælpe uanset en aftale om Icesave". Men Sverige och Danmark håller inte med.

Finansminister Anders Borg har vid flera tillfällen försäkrat att de nordiska länderna har en fullständig samsyn när det gäller hur lånen till Island via Internationella valutafonden och Icesave-avtalet ska hanteras. Utan att Island accepterar de villkor som Storbritannien och Nederländerna ställer blir det enligt Anders Borg inga lån.

Om det finns en sådan samsyn är det i vilket fall som helst inte så det uppfattats på Island. Där har Norge setts som det mest vänligt inställda nordiska landet, och Finland har placerat sig någonstans mitt emellan Norge och de mest hårdnackade motståndarna, Danmark och Sverige.

Norge har villkorat lånen till IMF:s översyn av den isländska ekonomin. Den blockeras av Sverige och Danmark. Och så länge IMF inte har några lån att betala ut blir det heller ingen översyn. Det bekräftar även utrikesminister Carl Bildt för Børsen:
"Der er ikke tvivl om, at en aftale mellem Island og Storbritannien og Holland meget hurtigt vil bane vej for, at lån fra de andre nordiske lande og IMF, Den Internationale Valutafond, vil blive frigjort."

En förklaring till vad den isländska regeringen ser som stora attitydskillnader kan möjligtvis vara att Norge står utanför EU. Den uppläxning som Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt fick av Gordon Brown efter att Sverige lovat Island krislån hade kanske inte samma effekt i Norge. Sverige skulle dessutom snart ta över ordförandeskapet i EU och ville inte riskera en konflikt med en av unionens stormakter.

Förvirringen ledde också till att Carl Bildt gav motstridiga besked om det svenska lånet under besök i Reykjavík. Vid ett tillfälle hävdade utrikesministern att lånet inte var villkorat med ansvar för insättningsgarantin i Icesave, vid ett annat att så var fallet.

De skilda budskapen uppges ha utlöst viss ilska inom utrikesdepartementet, eftersom Carl Bildt inte ansåg sig ha blivit tillräckligt informerad om läget. UD ska i sin tur ha försökt skjuta över skulden på finansdepartementet, som inte ska ha tydliggjort Sveriges hållning efter de brittiska och nederländska påtryckningarna.

Varken Danmark eller Sverige anser heller att den Icesave-lag som gäller på Island, där staten tar ansvaret för insättningsgarantin till räntan 5,55 procent, är acceptabel. Nederländerna och Storbritannien avvisade den nämligen eftersom de inte kunde ställa sig bakom det avbetalningstak anpassat till BNP som Island ensidigt införde.

I Norge öppnar nu Jonas Gahr Støre för att försöka få en ny IMF-översyn till stånd. Det innebär också att Norge därmed bryter den nordiska enigheten när det gäller lånen till Island. Han säger till Aftenposten efter gårdagens utrikesministermöte att han vill ompröva den nordiska linjen:
"Vi hadde en kort diskusjon om nordiske posisjoner, og det inntrykket som etterlates er vel at de nordiske landene ikke har den samme tilnærmingen til et nytt IMF-vedtak som Norge. ... Det følger litt av de vedtakene som er tatt i henholdsvis Riksdagen og Folketinget, der de to ministrene fremholder at det er sterkere koblinger til en løsning på Icesave-avtalen. ... Jeg har oppfordret til at de øvrige nordiske landene tar en gjennomgang av eget handlingsrom for å ha en nordisk posisjon på dette."

Jonas Gahr Støre bekräftar också för Aftenposten att Norge till skillnad från övriga nordiska länder inte villkorar IMF-lånen med Icesave-avtalet:
"Norges tilsagn om støtte er knyttet opp til en IMF-pakke, og vi mener at den kan gå videre basert på stabiliseringsprogrammet som IMF har lagt opp. Det er etter vårt skjønn ikke koblet til utfallet av Icesave-forhandlingene, så lenge betingelsene oppfylles etter det programmet som er avtalt med IMF. Den islandske regjeringen sier veldig klart at det gjør de, så da mener vi at vi bør være åpne for å diskutere dette programmet i IMF. ... De nordiske land bør ikke på noen måte blokkere at denne saken diskuteres i IMF."

Carl Bildt anser dock enligt Reuters att det inte finns någon nordisk oenighet i hur lånen till Island ska hanteras. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson var av en annan uppfattning:
"What Stoere said was like music to my ears because he made it absolutely clear that there should be a distinction between the IMF loan and the Icesave deal on the other hand."

Några nya samtal mellan den isländska förhandlingsdelegationen och Nederländerna och Storbritannien har ännu inte ägt rum. I nuläget står regeringen och oppositionen långt ifrån varandra när det gäller förhandlingsmålen för ett nytt Icesave-avtal, och det finns ännu inget som tyder på att de närmar sig den tvärpolitiska enighet som krävs.

Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten, här mer om Sveriges agerande och här mer om de juridiska frågetecknen kring ansvaret för Icesave.

Andra medier om utvecklingen på Island:
Omröstning utan val: Sydsvenskan
Grannarna ökade trycket på Island: Dagens Nyheter
Anders Borg avvisar isländsk kritik: Dagens Nyheter
Isländska bönder fruktar EU-medlemskap: ATL