tisdag 30 mars 2010

Tursam sväng gjorde utbrottet mindre farligt

Omkring 20 miljoner kubikmeter lava har hittills strömmat ut ur kratern vid Fimmvörðuháls. I går kväll ökade åter aktiviteten vid Eyjafjallajökull tillfälligt något och vid Þórsmörk registrerades flera jordskalv som uppmättes till strax över två på Richterskalan. Utbrottet har dock mattats av under de senaste dagarna.

I takt med att lavan breder ut sig vid Eyjafjallajökull förändras också landskapet. Vid Hrunárgil rörde den sig 180 meter på ett dygn. Vattnet i Hruná är nu mellan 40 och 60 grader varmt. På vissa platser bedömer Jarðvísindastofnun att det teoretiskt skulle gå att bada, närmare vulkanen skulle ett dopp innebära skållning. Att hålla handen i vattnet längre än någon sekund var omöjligt.

I går kväll ökade aktiviteten tillfälligt i området med flera något kraftigare jordskalv. Men tendensen är ändå att utbrottet minskar i intensitet. Jordskalven har överlag blivit svagare och glesare, samtidigt som mängden lava som flödar ut ur kratern också har minskat. I dag öppnas också vägen till Þórsmörk.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson säger till Vísir att detta är tydliga tecken på att utbrottet är på tillbakagång. Han tror dock att eruptionen pågår i åtminstone ytterligare en vecka, men att det snarare rör sig om veckor än månader innan det upphör helt.

Veðurstofa Íslands har nu kartlagt utbrottet i detalj. Magman började troligen tränga sig lodrätt genom Eyjafjallajökull den 17 mars. Men plötsligt gjorde den på två kilometers djup en skarp sväng vågrätt i 4,5 kilometer. Den svängen visade sig vara oerhört tursam, eftersom den gjorde att utbrottet skedde vid sidan om glaciären i stället för under den.

Om eruptionen hade ägt rum under Eyjafjallajökull hade konsekvenserna kunnat bli stora. Om utbrottet är tillräckligt kraftigt smälter det glaciärisen underifrån, och när täcket rämnar spolas enorma mängder smältvatten och is snabbt nedför bergen mot havet. Sådana glaciärfloden brukar leda till stora skador på vägnätet.

Veðurstofa Íslands ska ha förvarnat Almannavarnir om grundare jordskalv ett halv dygn före vulkanutbrottet började strax före midnatt den 20 mars. Skalven var dock inte tillräckligt kraftiga för att befara en nära förestående eruption, och därför evakuerades inte området i förebyggande syfte.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.

Foto: Landhelgisgæsla Íslands