onsdag 17 mars 2010

Vart fjärde hushåll riskerar konkurs

Vart fjärde hushåll i Bæjarhreppur och Húnaþing vestra riskerar att gå i konkurs i maj. Stora delar av befolkningen satsade miljonbelopp i samgåendet mellan Sparisjóður Húnaþings og Stranda och Sparisjóður Keflavíkur. När banken gick omkull skenade kostnaderna för lånen. Många kan nu tvingas att lämna sina hem om inte fordringarna dras tillbaka.

Under finansbubblan blev även de små lokala och regionala sparbankerna intressanta affärsobjekt. Sparisjóður Keflavíkur jagade andra sparbanker för att stärka verksamheten. En enda röst stoppade kunderna i Sparisjóður Þórshafnar från att drabbas av samma mångmiljonsmäll som kunderna i Sparisjóður Húnaþings og Stranda nu riskerar.

2007 lånade omkring 200 personer i Bæjarhreppur och Húnaþing vestra miljoner för att satsa i den nya banken. Den totala summan som pumpades in från befolkningen runt Borðeyri och Hvammstangi var två miljarder isländska kronor.

Investeringen gjordes genom myntkorgslån från Landsbanki. Nu har andelarna i banken blivit i princip värdelösa eftersom Sparisjóður Keflavíkur befinner sig under rekonstruktion, och skulderna har för många dubblerats. Hushållen är nu skyldiga Landsbanki mellan 15 och 100 miljoner isländska kronor. Totalskulden är tre miljarder.

Låntagarna har fått uppskov till maj. Men som det ser ut i dagsläget har många hushåll inga möjligheter att betala lånen.

Eftersom vart fjärde hushåll investerade i banken kan konsekvenserna för regionen bli stora. Kommunerna fruktar enligt Vísir massflykt i kölvattnet av bankkraschen.

Jordbruk är en viktig näring i Bæjarhreppur och Húnaþing vestra. Många kan tvingas att sälja både gårdar, mark och arbetsredskap för att kunna betala lånen. Risken är att många därför också tvingas att lämna en redan glesbefolkad region, vilket i sin tur kan få negativa effekter på möjligheterna att upprätthålla kommunal service om antalet invånare sjunker dramatiskt.

Bæjarhreppur är i dag en av Islands minsta kommuner. Här har över hälften av hushållen lån som inom kort kan tvinga dem i konkurs.

Finansminister Steingrímur J. Sigfússon deltog i kampanjen för att rösta nej till samgåendet mellan Sparisjóður Þórshafnar och Sparisjóður Keflavíkur. Han säger till Vísir att Bæjarhreppurs och Húnaþing vestras öde är "ett av de sorgligaste" i hela finanskraschen.

Av sparbankerna drabbades Byr och Sparisjóður Keflavíkur hårdast av finanskraschen. Sparisjóður Suður-Þingeyinga och Sparisjóður Strandamanna har klarat sig bäst och klarat sig utan statlig nödhjälp. Flera andra lokala sparbanker har också överlevt krisen men har fått kapitaltillskott från staten.

Steingrímur J. Sigfússon väntas inom kort presentera en plan för hur sparbankerna ska rekonstrueras. Enligt Vísir ska de nu fokusera på den traditionella sparbanksverksamheten genom att fungera som en servicebank för regionen.

Rekonstruktionerna kommer förmodligen att följa samma mönster som för de kraschade storbankerna. Vissa fordringar kommer att omvandlas till andelar i bankerna medan andra skulder kommer att skrivas av helt eller delvis.

Här kan du läsa mer om hur krisen drabbade Bæjarhreppur och Húnaþing vestra och här om hur en enda röst räddade kunderna i Sparisjóður Þórshafnar från mångmiljonskulder.