söndag 4 april 2010

Borrningar kan ha orsakat jordskalv

Ett hundratal jordskalv som inträffade i Hengilssvæðið på sydvästra Island i början av november 2009 har en naturlig förklaring: Orkuveita Reykjavíkur borrar i området och orsakade jordbävningarna genom att pumpa vatten i borrhålan.

Veðurstofa Íslands följer borrningarna i Hengilssvæðið. Orkuveita Reykjavíkur letar efter nya energikällor som ska förse framför allt industrin med billig el. Samtidigt registrerades ett hundratal jordskalv från platsen för borrningarna.

De kraftigaste skalven mätte omkring två på Richterskalan. Nästan samtliga hade också sitt ursprung i borrhålan på två kilometers djup, skriver Morgunblaðið.

Borrningarna i Hverahlíð vid Hengilssvæðið tyder på att energitillgångarna i marken är större än väntat. De tros kunna ge 15 till 17 megawatt, något som skulle kunna försörja en stad med 17 000 invånare, uppger Fréttablaðið.

Vid Víti nära vulkanen Krafla sker borrningarna på upp till 4 500 meters djup. Det är första gången som riktig djupborrning sker på Island och enligt Morgunblaðið dröjer det flera år innan det går att säga om det går att utvinna energi från borrhålen. På halva sträckan var vattenångan mellan 350 och 370 grader, skriver Morgunblaðið.

I området pågår flera olika borrningar. Öster om Víti visade sig en förhållandevis grund borrhåla, 1 468 meter, vara en lyckträff. Den ska ge tio megawatt, rapporterar Morgunblaðið.

Vid Gjástykki norr om Krafla pågår omstridda förberedelser. Miljöministern Svandís Svavarsdóttir överväger att försöka stoppa borrningarna och freda området, medan miljöorganisationen Landvernd är för ett förbud. Landsvirkjun har ett undersökningstillstånd som omfattar 32 kvadratkilometer i regionen.

Guðni Axelsson vid Íslenskar orkurannsóknir tror enligt Morgunblaðið att teknikutvecklingen inom energiområdet kommer att göra Island till en stormakt när det gäller grön el. I takt med att energi kan utvinnas från allt djupare borrhålor kommer överskottet att växa. Han anser att 0,2 procent av de tillgångar som finns på 3 000 meters djup motsvarar 3 000 megawatt.

I Rif på Snæfellsnes pågår provborrningar för att hitta geotermisk energi. Tidigare försök vid Eysteinsdalur avbröts eftersom utsikterna tycktes hopplösa. Temperaturen satte nämligen förmodligen ett nytt isländskt köldrekord - på 200 meters djup var vattnet bara 2,1 grader varmt.

Vid Vatnsleysuströnd vid Vogar är provborrningarna däremot lovande. På 800 meters djup är temperaturen cirka 50 grader och mängderna tillräckliga för att värma 400 till 500 hus, rapporterar Víkurfréttir. Jakob Árnason borrar på eget initiativ eftersom Hitaveita Suðurnesja anser att det är för dyrt att byta från elvärme i området.

Här kan du läsa mer om jordskalv som kan vara skapade av människan och här mer om provborrningar på Snæfellsnes.