måndag 12 april 2010

Dagens citat

"En av mina regler är att inte uttala mig om mina samtal med ambassadörerna. ... Men eftersom ni har hört detta medger jag glatt att jag har uttryckt min personliga åsikt att det vore rätt att låta Ögmundur Jónasson ta plats i regeringen. Det skulle underlätta arbetet och minska de vågor som rest sig på ett annars lugnt hav."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i Morgunblaðið om att han berättat för utländska ambassadörer att han vill att den stridbare Ögmundur Jónasson åter tar plats i regeringen - läs mer om det här.