måndag 26 april 2010

Domstol: Fel att anställa Davíð Oddssons son

Davíð Oddssons son Þorstein Davíðsson fick jobbet som domare vid Héraðsdómur Norðurlands eystra. Finansministern Árni M. Mathíesen stod bakom utnämningen som skedde trots att det fanns betydligt mer meriterade kandidater. Héraðsdómur Reykjavíkur sågar valet och dömer nu staten och Árni M. Mathíesen till att betala 3,5 miljoner isländska kronor i skadestånd till den som borde ha fått jobbet.

Hösten 2007 utlystes en tjänst som domare vid Héraðsdómur Norðurlands eystra i Akureyri med viss tjänstgöring vid Héraðsdómur Austurlands i Egilsstaðir. Fem personer sökte jobbet. Tre av dem ansågs synnerligen lämpliga och meriterade. De två andra sökande var inte lika kvalificerade. En av dem var Þorstein Davíðsson, son till dåvarande centralbankschefen och förre statsministern Davíð Oddsson.

Justitieministern Björn Bjarnason ansåg sig vara jävig eftersom Þorstein Davíðsson jobbat för honom vid justitiedepartementet i fyra år. I stället fick finansministern Árni M. Mathíesen uppdraget att utse domaren.

Valet föll alltså på Þorstein Davíðsson, trots att han var en av de minst meriterade kandidaterna. Två av de kandidater som rankades som mest kvalificerade ifrågasatte beslutet. Umboðsmaður Alþingis, Islands motsvarighet till Justitieombudsmannen, kritiserade utnämningen och sade efter en utredning att Árni M. Mathíesen uppenbarligen inte tagit hänsyn till kompetens när han anställde Þorstein Davíðsson.

Den mest meriterade sökanden, som hade 35 års erfarenhet inom rättsväsendet jämfört med Þorstein Davíðssons fyra, valde att stämma den isländska staten och Árni M. Mathíesen inför Héraðsdómur Reykjavíkur. Domstolen fastslår inte bara att jobbet inte borde ha gått till Þorstein Davíðsson, utan också att Árni M. Mathíesen överskridit sina befogenheter och agerat olagligt när han utnämnde en person vars meriter rankades två steg lägre. I klartext innebär det enligt domstolen att Árni M. Mathíesen har ägnat sig åt ministerstyre och inte gett den mest lämpade jobbet.

Han ska därför betala sökanden 3,5 miljoner isländska kronor plus rättegångskostnaderna. Eftersom det rör sig om ett beslut som Árni M. Mathíesen fattade i tjänsten blir det sannolikt staten som får stå för kostnaderna.

Árni M. Mathíesen tillhör liksom Davíð Oddsson Självständighetspartiet. Han var tidigare fiskeminister i Davíð Oddssons regering. Det gjorde honom dock inte jävig vid utnämningsbeslutet, hävdar han.

Utnämningen fick hård kritik och sågs av vissa som ett praktexempel på vänskapskorruption där partiboken hade större betydelse än kompetensen. Árni M. Mathíesen har tidigare sagt att han inte tänker kommentera frågan förrän en dom har vunnit laga kraft. Det betyder sannolikt att han kommer att överklaga domslutet till Hæstiréttur Íslands.

Här kan du läsa domen i sin helhet.