torsdag 1 april 2010

Flest kvinnor i Reykjavíkområdet

728 personer fick isländskt medborgarskap under 2009. Det är en klar nedgång jämfört med föregående år, men ändå en av de högsta siffrorna någonsin. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Den största gruppen nya islänningar härstammar från Polen. 153 var polska medborgare. Därefter följer inflyttade från Filippinerna (106 personer), Serbien (76), Vietnam (51) och Thailand (40). Antalet nordbor uppgick till tolv personer.

414 av de 728 som fick isländskt medborgarskap var kvinnor och 314 män.

Även om siffrorna för 2009 innebär en minskning så har antalet nya isländska medborgarskap ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. 1991 blev exempelvis 161 personer medborgare.

317 630 personer bodde på Island den 1 januari 2010, en minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Det är också första gången på 120 år som antalet invånare minskar.

Samtliga landsdelar drabbades av utflyttningen och har negativa siffror. Flest invånare lämnade Austurland och Vesturland.

Sett över de fem senaste åren har dock folkmängden ökat i landet. Två regioner, Västfjordarna och Norðurland vestra, har dock färre invånare än 2005. Suðurnes har ökat mest.

I 45 av 77 kommuner minskade invånarantalet under 2009. Den minsta kommunen är Árneshreppur med 50 invånare, den största Reykjavík med 118 326 invånare. 26 av Islands kommuner har färre än 500 invånare och nio har fler än 5 000. I Storreykjavík, som omfattar kommunerna från Hafnarfjörður till Mosfellsbær, bor 199 889 personer, alltså nästan två tredjedelar av landets befolkning.

På varje isländsk kvinna går det 1,014 män. Kvinnor bor i högre utsträckning i städerna. I Reykjavíkområdet går det 0,99 män på varje kvinna, och i glesbygden går det enligt Hagstofa Íslands 1,151 män på varje kvinna.

Illustrationen visar hur befolkningen har förändrats i isländska tätorter under de fem senaste åren.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.

Illustration: Hagstofa Íslands