söndag 18 april 2010

Platserna som kan bli Islands nya världsarv

Vatnajökull, Breiðafjörður, Mývatn och fjorton torvgårdar och -kyrkor ingår i de platser som Island vill ska få världsarvsstatus genom Unesco. Dessutom är målet att Þingvellir även ska bli ett naturminne. Tingplatsen har i dag världsarvsstatus som kulturmiljölandskap.

Heimsminjanefnd Íslands förbereder en diger lista ansökningar till Unesco. Målet är att fler platser på Island ska får världsarvsstatus.

Island har i dag två världsarv, nationalparken Þingvellir och naturreservatet Surtsey. Vulkanön ingår i det marina skyddsprogrammet och Þingvellir anses genom sin politiska och historiska betydelse vara en unik plats för den nordiska och nordgermanska kulturen.

Bland de platser som Heimsminjanefnd Íslands vill skydda finns fjorton torvgårdar och -kyrkor. Nämnden anser att den byggnadsteknik som använts vid torvhusen är världsunik, och tillsammans med torvgårdarnas historiska vikt gör det att de bör få status som världsarv.

Vatnajökull är i dag Europas största nationalpark och omfattar omkring tolv procent av Islands yta. Utöver själva glaciären ingår även bland annat Hoffellsjökull, Skaftafell och Jökulsárgljúfur i skyddsområdet. Regeringens avsikt är också att fortsätta att utöka nationalparken Vatnajökull genom att inlemma nya områden i parken.

Mývatn har enligt nämnden sådana naturvärden att den bör få Unesco-skydd. Den anses vara en av världens främsta fågelsjöar med en unik artrikedom. Kring Mývatn finns också flera andra platser, som vulkankratersjön Víti och lavaformationerna vid Dimmuborgir, som understryker regionens särprägel.

Þingvellir bör även klassas som ett världsarv tack vare den natur som finns i nationalparken. Området ligger mitt i kontinentalsprickan mellan Nordamerika och USA, vilket gör Þingvellir till en plats där det är lätt att se hur kontinentalplattorna glider isär med en hastighet av ett par millimeter om året. Även sjön Þingvallavatn och naturen i parken anses vara skyddsvärd. Þingvallanefnd planerar också under året att bjuda in islänningarna till en idétävling för parken - bland förslagen finns ett sagamuseum liknande det som finns i Borgarnes samt torvhus.

Breiðafjörður är skärgården med tusentals öar och kobbar mellan Snæfellsnes och Västfjordarna. Fjorden är något av ett paradis för fisk och fågel. Här häckar bland annat den sällsynta havsörnen. I dag är bara en enda skärgårdsö, Flatey, bebodd året om. Det gör Heimsminjanefnd Íslands att området bör få världsarvsstatus på grund av de naturvärden som finns i skärgården.

Här kan du läsa mer om Islands två befintliga världsarv.