söndag 11 april 2010

Reykjavík vinnare på bottenfisket

Reykjavík är den stora vinnaren i det isländska fisket. Huvudstadens fångstandel av de viktiga bottenfiskarna har nästan dubblerats sedan 1993. Det visar statistik från Fiskistofa.

Bland bottenfiskarna ingår bland annat torsk, havskatt, sej, större kungsfisk (uer) och kolja, arter som betyder stora inkomster eftersom de i första hand inte används industriellt. Intäktsmässigt svarar bottenfiskarna för drygt två tredjedelar av det totala fångstvärdet.

Siffrorna från Fiskistofa visar att Reykjavík med bred marginal är Islands största hamn. Under 2009 landades här 94 525 ton bottenfisk. I Grindavík, som är näst störst, landades 36 276 ton. Bägge tillhör också de hamnar som har ökat sin andel av fisket under de senaste sexton åren.

Bland förlorarna återfinns bland annat Akranes och Akureyri. Nio av tio landade bottenfiskar har försvunnit från Akranes sedan 1993 medan fångsterna i Akureyri har minskat med två tredjedelar.

Fångsterna innebär också intäkter för hamnarna. De hamnar som klarar sig bäst i kristider är de som både används för fiske och annan varuhantering.

Minskade landningar behöver dock inte vara synonymt med minskad fiskeindustri - mängden bottenfisk i Akranes har till exempel minskat med 91 procent under perioden, vilket beror på att flera stora företag nu landar i Reykjavík i stället. Delar av fångsterna tas fortfarande om hand i Akranes, även om den formellt landas i huvudstaden.

Fiskekvoterna är just nu en het fråga. Regeringen vill riva upp det nuvarande systemet och återkalla fångstkvoter för att sedan fördela dem på nytt om tillgången så tillåter. Vänsterkoalitionen anser att landsbygden och det småskaliga fisket har missgynnats. De kvoter som utfärdades från borgerligt håll har enligt regeringen varit skräddarsydda för storföretag. Men planerna möter motstånd, och regeringen vill folkomrösta om kvotfrågan.

Så här såg mängden landad bottenfisk i ton ut 2009 (förändring jämfört med 1993 i procent inom parentes):

Suðurland:
Hornafjörður (Höfn): 8 829 (-20,9)
Vestmannaeyjar: 20 542 (-28,3)
Vík í Mýrdal: 0 (27 ton 1993)
Eyrarbakki: 0 (0 ton 1993)
Þorlákshöfn: 12 965 (-37,6)
Totalt i regionen: 42 335 (-30,2)

Reykjanes:
Grindavík: 36 276 (+61,1)
Hafnir: 0 (91 ton 1993)
Sandgerði: 14 905 (-34,9)
Garður: 0 (228 ton 1993)
Keflavík: 5 089 (-56,6)
Vogar: 0 (40 ton 1993)
Totalt: 56 270 (-2,2)

Höfuðborgarsvæðið:
Hafnarfjörður: 36 682 (+9,1)
Kópavogur: 13 (+623,7)
Reykjavík: 94 525 (+63,4)
Totalt: 131 359 (+43,6)

Vesturland:
Akranes: 1 629 (-91,2)
Hvalseyjar: 0 (0 ton 1993)
Borgarnes: 0 (10 ton 1993)
Arnarstapi: 2 530 (+167,8)
Hellissandur: 0 (0 ton 1993)
Rif: 15 283 (+63,8)
Ólafsvík: 11 843 (+1,4)
Grundarfjörður: 10 421 (+0,1)
Stykkishólmur: 2 671 (-8,3)
Búðardalur: 0 (0 ton 1993)
Skarðsstöð: 2 (0 ton 1993)
Totalt: 44 381 (-17,5)

Vestfirðir:
Reykhólar: 0 (0 ton 1993)
Brjánslækur: 66 (0 ton 1993)
Haukabergsvaðall: 1 (-98,4)
Patreksfjörður: 4 535 (-32,6)
Tálknafjörður: 3 063 (-31,4)
Bíldudalur: 999 (+7,5)
Þingeyri: 939 (-79,3)
Flateyri: 814 (-76,6)
Suðureyri: 3 159 (+18,0)
Bolungarvík: 9 377 (+46,5)
Hnífsdalur: 0 (0 ton 1993)
Ísafjörður: 10 888 (-48,3)
Súðavík: 652 (-80,5)
Norðurfjörður: 52 (-59,0)
Djúpavík: 0 (48 ton 1993)
Drangsnes: 601 (+108,4)
Hólmavík: 796 (-60,9)
Totalt: 35 943 (-36,0)

Norðurland vestra:
Hvammstangi: 169 (+12,5)
Blönduós: 6 (-92,0)
Skagaströnd: 9 516 (+13,8)
Sauðárkrókur: 11 768 (+380,3)
Hofsós: 1 135 (+237,2)
Haganesvík: 0 (31 ton 1993)
Totalt: 22 593 (+98,1)

Norðurland eystra:
Siglufjörður: 8 495 (+40,3)
Ólafsfjörður: 7 657 (-29,3)
Grímsey: 2 384 (-1,7)
Hrísey: 407 (-77,1)
Dalvík: 8 847 (-6,5)
Árskógssandur: 1 034 (-9,6)
Hauganes: 84 (+449,0)
Hjalteyri: 0 (115 ton 1993)
Akureyri: 13 183 (-67,7)
Grenivík: 111 (-90,4)
Flatey: 0 (0 ton 1993)
Húsavík: 4 463 (+11,2)
Kópasker: 237 (+45,9)
Raufarhöfn: 697 (-66,8)
Þórshöfn: 1 163 (-65,3)
Totalt: 48 763 (-41,6)

Austurland:
Bakkafjörður: 548 (-49,9)
Vopnafjörður: 477 (-90,3)
Borgarfjörður Eystri: 547 (+58,4)
Seyðisfjörður: 4 726 (+62,9)
Mjóifjörður: 8 (-77,6)
Neskaupstaður: 10 479 (+45,8)
Eskifjörður: 5 605 (+10,9)
Reyðarfjörður: 35 (-99,0)
Fáskrúðsfjörður: 4 063 (-24,3)
Stöðvarfjörður: 2 719 (-2,3)
Breiðdalsvík: 78 (-95,3)
Djúpivogur: 8 542 (+142,3)
Totalt: 37 828 (-1,3)

Totalt hela landet: 419 472 (-7,4)

Flera av de hamnar där ingen bottenfisk landades varken 1993 eller 2009 har rapporterat mindre fångster under något år under perioden.

Här kan du läsa mer om protesterna mot de planerade förändringarna i fiskekvotsystemet.