torsdag 15 april 2010

Stora översvämningar vid EyjafjallajökullAska från utbrottet vid Eyjafjallajökull stoppar flygtrafiken i delar av nordvästra Europa. Samtidigt har områden norr och söder om glaciären översvämmats av smältvatten. Fler kraftiga glaciärflöden är att vänta. Vulkanutbrottet bedöms vara betydligt större än det som började den 20 mars vid Fimmvörðuháls strax öster om den nuvarande kratern.

Utbrottet äger rum nära Eyjafjallajökulls högsta punkt på 1 666 meter. En två kilometer lång och 500 meter bred spricka har öppnat sig i glaciären. Istäcket är här omkring 250 meter tjockt.

Smältvattnet strömmar till största delen ned på glaciärens norra sida, för att sedan forsa mot havet väster om Eyjafjallajökull. Men översvämningarna drabbar också området söder om vulkanen, eftersom smältvattnet även flödar nedåt längs med jökelns södra sida.Bron över Markarfljót längs med ringvägen har hittills klarat trycket. Precis före vattenmassorna nådde fram i går förmiddag grävdes delar av vägen upp nära Seljalandsfoss för att vattnet skulle strömma förbi och därmed rädda bron. Glaciärflödena har kommit i omgångar vilket också innebär att trycket på bron inte blir lika intensivt. Det gjorde också att flera gårdar öster om Markarfljót inte fick sin åkermark översvämmad, även om vissa har fått delar av ägorna täckta av tjocka lager av slam och grus kompakta som asfalt.

Gångbron vid glaciärlagunen vid Gígjökull har däremot enligt Vegagerðin spolats bort av vattenmassorna. Delar av den påträffades 15 kilometer bort.

Veðurstofa Íslands meddelar att vattentemperaturen i vulkanvattnet är mellan noll och fyra grader. Att vattnet vid ett glaciärflöde orsakat av ett vulkanutbrott är så varmt är oerhört ovanligt. Det kom då från en glaciärlagun vid Gígjökull. I det varma vattnet fanns heller nästan ingen snö- eller issörja.

När flödena tränger fram med glaciärsmältvatten är dock det vanliga att temperaturen är vid nollpunkten och att vattnet är fullt av fem till femton centimeter stora isbitar. Det är då nästan lika tjockt som sand. Eftersom det finns mängder med is kvar vid platsen för utbrottet väntas översvämningarna fortsätta under längre tid.

Siglingastofnun tror i nuläget inte att Landeyjahöfn, den nya hamnen för färjetrafiken till Hemön, är hotad. Glaciärflödena är än så länge betydligt mindre än de som brukar uppstå när Skeiðará svämmar över. Arbetet vid hamnen har dock avbrutits. 75 000 ton grus som skulle användas till bygget kan också ha spolats ut i havet.Askan bärs just nu österut med vinden, och påverkar flygtrafiken i delar av nordvästra Europa. Veðurstofa Íslands uppger att den i nuläget kan stoppa flygtrafiken så långt bort som östra Ryssland. In- och utrikesflyget på Island kan än så länge fungera normalt med undantag för Höfn och Hemön som drabbas av nedfall av aska, uppger Flugstoðir.

Inga personskador på grund av vulkanutbrottet finns rapporterade. Översvämningarna är för tillfället också mindre allvarliga än befarat. Bönderna vid Eyjafjallajökull uppmanas dock att ställa ut vita tallrikar för att kontrollera askan. Om den innehåller höga mängder fluor kan den vara ett gift för både djur och människor.

Gårdarna vid Þorvaldseyri och Önundarhorn har hittills drabbats mest av utbrottet. Översvämningsskadorna är lindriga, men värme, vatten och elektricitet fungerar inte.

I går kväll avbröts evakueringen av området. Några gårdar söder om Eyjafjallajökull har dock inte tillåtits återvända på grund av översvämningsrisken. Almannavarnir har beslutat att hålla vägarna i området avspärrade för trafik och det är heller inte tillåtet att övernatta i de sommarhus som finns i den evakuerade zonen. Ringvägen är stängd mellan Hvolsvöllur och Skógar. Polisen i Hvolsvöllur övervakar också området så att ingen bryter mot de avspärrningar som finns. Beredskapen i Vík í Mýrdal har ökats om utbrottet vid Eyjafjallajökull skulle påverka Katla.

Askan faller alltjämt öster om Eyjafjallajökull. Därför har vägarna vid Mýrdalssandur också spärrats av. Sikten i området börjar bli mycket dålig. Den vulkaniska askan når mellan sex och elva kilometers höjd.Om vulkanutbrottet vid Fimmvörðuháls ägde rum på bästa möjliga plats, så är den nya kratern betydligt farligare. Veðurstofa Íslands bedömer att det hittills rör sig om ett förhållandevis litet utbrott, om än betydligt större än det föregående. Att det sker uppe på glaciären gör det dock mycket farligare.

Den största faran är översvämningar. Risken kan dock inte jämföras med till exempel Grímsvötn, som erupterar under Vatnajökullmassivet på ett brant fjäll, vilket skapar oerhörda vattenmassor som svämmar över Skeiðará.

Eftersom det är omöjligt att ta sig nära platsen för utbrottet går det ännu inte att med säkerhet bedöma vilket förlopp det kommer att få. Än så länge ser det ut som att utbrottet kommer att producera förhållandevis lite lava. Det finns heller inget som tyder på att gaserna blir särskilt giftiga även om de innehåller en mindre del fluor - de explosioner som hittills uppstått har varit ångbomber.

Fluor är ett miljögift som framför allt kan vara skadligt för djurlivet. I närområdet är de vattenmassor vulkanutbrottet för med sig negativt, men för Atlanten kan det ha positiva effekter eftersom smältvattnet innehåller mycket näring.Utbrottet vid Fimmvörðuháls betraktas nu närmast som ett förspel till eruptionen vid Eyjafjallajökull. Det rör sig också om magma från samma kanaler som tränger fram ur jordskorpan. På sikt är det därför sannolikt att utbrotten kommer att ses som delar av samma eruption.

Eyjafjallajökull erupterade senast mellan 1821 och 1823. Tidigare kända utbrott skedde 1612, omkring år 920 och någon gång under 500-talet. Landskapet visar dock att ytterligare utbrott har ägt rum ännu längre tillbaka i tiden.

Jordskalven vid Eyjafjallajökull var som mest intensiva under natten mot onsdagen. Nu är skalven förhållandevis få, grunda och med en magnitud omkring två på Richterskalan. Utbrottet fortsatte med oförminskad styrka under natten. Nya flodvågor drog fram vid midnatt och tretiden på morgonen lokal tid.

Vulkanutbrottet nådde ytan omkring 8.30 i går morse lokal tid, uppger Landhelgisgæsla Íslands. Vid 8.50 siktades den första ångan från eruptionen. Då hade aktiviteten i området varit mycket intensiv i tio timmar.

Här kan du läsa mer om det nya utbrottet vid Eyjafjallajökull och här kan du se webbkameror över vulkanutbrottet.

Andra medier om vulkanutbrottet:
Aska från vulkanutbrott når Norge: Dagens Nyheter
Vulkanutbrott stoppar svenska flyg i norr: Aftonbladet
Vulkanaska stänger svenskt luftrum: Expressen
Fler svenska flygplatser stängs: Svenska Dagbladet
Större flygstopp vid elva planeras: Svenska Dagbladet
Flygstopp efter vulkanutbrott: Dagens Nyheter
Stort flygstopp i Sverige förbereds: Aftonbladet
Experten: Ingen fara för människor: TV4
Askfritt i vulkanens skugga: Aftonbladet
Vulkanexpert: Utbrott kan pågå i över ett år: Helsingborgs Dagblad
Vulkanutbrottet på Island i bilder: Borås Tidning
Hur farligt är askmolnet?: Göteborgs-Posten
Utbrottet pågår för fullt: Göteborgs-Posten
Vulkanexpert: Kan hålla på i månader: Aftonbladet

Foto: Landhelgisgæsla Íslands
Grafik: Jarðvísindastofnun, Veðurstofa Íslands och Volcanic Ash Advisory Centre