måndag 31 maj 2010

Dagens bonuscitat

"From the media saga of the past few weeks, you might imagine the eruption had placed the south of Iceland into something like a permanent eclipse, casting gloom across the land and smothering anything that moved. You would be wrong. Indeed, the extraordinary thing about the environs of the volcano is: how ordinary it is."

Simon Calder i The Independent om ett besök på Island under Eyjafjallajökulls utbrott.

Nej till hund och katt på Grímsey

Det blir inte tillåtet att ha hund eller katt på Grímsey. Öborna röstade i lördags ja till ett fortsatt förbud. Syftet är att skydda fågellivet.

När Grímsey blev en del av Akureyri övertog ön också samma kommunala regelverk. Därför blev det plötsligt tillåtet att ha hund eller katt på Grímsey. Av respekt för de tusentals fåglar som häckar på ön brukar barnen nämligen få nöja sig med kaniner som husdjur. På Grímsey finns stora kolonier av lunnefågel och silvertärna.

Men nu har alltså öborna på nytt röstat för ett nytt förbud. 47 personer röstade ja till ett kattförbud medan tre väljare ville tillåta katter. 33 personer ville förbjuda hundar medan 20 ville tillåta hundar på ön.

Däremot blev det ingen folkomröstning om husdjur på Hrísey. Situationen är densamma - när kommunen gick ihop med Akureyri och övertog storkommunens regler försvann också det formella förbudet mot hund och katt.

Men bygderådet tyckte att en omröstning var onödig. På ön finns tre katter som alltid hålls kopplade, och befolkningen är överens om att skydda fågellivet genom att avstå från lösgående husdjur. På Hrísey finns bland annat silvertärna och fjällripa.

Här kan du läsa mer om husdjur på Hrísey och Grímsey.

Sverige hemlig medlare i Icesave-tvisten

Sverige försöker i tysthet medla i Icesave-tvisten. Syftet är att ett avtal mellan Island, Storbritannien och Nederländerna ska vara påskrivet senast den 17 juni. Men hittills har medlingen misslyckats. Det uppger källor för Islandsbloggen.

Islandsbloggen kan i dag avslöja att Sverige under de senaste veckorna försökt medla i Icesave-tvisten. Utrikesminister Carl Bildt diskuterade nyligen frågan med sin isländske kollega Össur Skarphéðinsson, men samtalen sker främst på informell, hög tjänstemannanivå mellan de inblandade ländernas finansdepartement.

Den svenska förhoppningen är att länderna ska acceptera en uppgörelse om Icesave senast den 17 juni. Hittills har dock ansträngningarna misslyckats och de svenska förhandlingstrevarna har inte lett till något möte mellan Island, Storbritannien och Nederländerna.

Den svenska regeringens mål är att EU formellt ska säga ja till att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Island den 17 juni. Men Icesave-tvisten riskerar att försena processen ytterligare. Därför försöker Sverige enligt källor arbeta för att samtalen mellan de inblandade länderna återupptas. Annars finns det en risk att Storbritannien eller Nederländerna blockerar ett EU-beslut den 17 juni. Det skulle i sin tur förmodligen bidra till att det isländska intresset för inträde i unionen sjunker ytterligare, en utveckling som den svenska regeringen vill förhindra.

Island är därför en utrikespolitisk fråga av vikt för regeringen. Island ansökte om medlemskap under Sveriges ordförandeskap, och det anses som viktigt att driva på vägen mot EU-inträde. Men det är också, enligt uppgiftslämnare, ett sätt att försöka ändra på den bild där Sverige av kritiker ibland har pekats ut som dörrmattor och hantlangare åt Storbritanniens förre premiärminister Gordon Brown, och där EU har betraktats som Nederländernas och Storbritanniens hejaklack.

Regeringsskiftet i Storbritannien är också en av anledningarna till att Sverige nu försöker återuppväcka förhandlingarna om Icesave. De svenska trevarna ska hittills ha spruckit på grund av att den brittiska regeringen ännu inte har tagit ställning i tvisten. Knäckfrågan är enligt källor först och främst räntevillkoren.

Förhoppningen var att ett möte skulle ha ägt rum förra veckan. Så blev det alltså inte. Några direkta samtal mellan parterna har heller inte ägt rum sedan den 4 mars. Därefter har bara informella kontakter mellan Island, Storbritannien och Nederländerna förekommit.

Island har tidigare accepterat att ta ansvar för insättningsgarantin, och det har regeringen vidhållit inför Internationella valutafonden. Den Icesave-lag som alltjämt gäller på Island, och som godkändes även av presidenten Ólafur Ragnar Grímsson, har dock förkastats av Storbritannien och Nederländerna eftersom de ansåg att räntan var för låg. Men den vore alltjämt ett snabbt - och vid det här laget överraskande - sätt att få frågan ur världen.

Landsbankis konkursbo kostar i dag omkring en miljard isländska kronor i månaden. Det väntas ta mellan åtta och tio år innan avvecklingen av banken är helt klar.

Bankens tillgångar uppgår uppskattningsvis till 1 159 miljarder isländska kronor. De största kraven på konkursboet är Icesave-insättningarna, och uppgår totalt till 1 161 miljarder. Fordringarna är på 3 427 miljarder.

Om Landsbankis beslut om vilka fordringar som är prioriterade står fast täcker tillgångarna 88 procent av Icesave-skulden. Resten av räkningen får skattebetalarna stå för. Icesave behandlas som en prioriterad fordring enligt nödlagarna.

Men flera internationella banker och fonder har stämt eller planerar att stämma Landsbanki inför domstol. De vänder sig mot att sparare fick en särställning när nödlagarna stiftades i oktober 2008. Om Héraðsdómur Reykjavíkur skulle komma fram till att även dessa krav är prioriterade täcker Landsbankis tillgångar bara omkring 30 procent av Icesave-fordringarna. Och även då får de isländska skattebetalarna stå för den i så fall rejält saltade notan.

Här och här kan du läsa mer om Icesave.

Bästa partiets framgång i Reykjavík en "chock"Djók! sade Jón Gnarr under den första stora partiledardebatten i Reykjavík efter att ha skämtat om att Bästa partiet skulle kasta in handduken eftersom valrörelsen blivit för tråkig. Självständighetspartiets Hanna Birna Kristjánsdóttir tillhörde de som knorrade, och konstaterade att hon inte tänkte tävla med Jón Gnarr i humor.

Socialdemokraternas Dagur B. Eggertsson försökte få upp arbetslösheten på dagordningen. I dag är var tionde Reykjavíkbo utan jobb. Men fler väljare lade sin röst på gratis handdukar, isbjörnar, internationellt högsäkerhetsfängelse och sprängda broar.

34,7 procent röstade på Bästa partiet. Det har av tradition visserligen varit betydligt lättare för nya partier i kommunal- än alltingsvalen, men det innebär ändå att drygt var tredje väljare föredrog ett parti som - när det är som tydligast - beskriver sin ideologi som "surrealism" eller "gnarrism".

Fem gånger fler valde ett helt nytt parti i Reykjavík jämfört med förra årets val till alltinget. Misstroendet för det politiska systemet tycks snarare ha ökat, trots nyval och krisutredning. Förtroendebristen har också varit ett av Bästa partiets starkaste kort i valrörelsen.

Jón Gnarr sade i gårdagens "Silfur Egils" att han gärna blir ny borgmästare i kommunen, men att han också kan tänka sig andra möjligheter. Bästa partiet öppnar också för att ge tjänstemännen större inflytande. Den viktigaste frågan under mandatperioden blir välfärden:
"Nu behöver vi samla oss och ta genomtänkta beslut. Det finns inget annat som gäller. Det har tagits alldeles för många förhastade beslut."

Jón Gnarr talade i går med Dagur B. Eggertsson om att bilda en koalition, och Socialdemokraterna ska ha accepterat att Bästa partiet får borgmästarposten. Samtalen ska ha varit positiva och fortsätter i dag, även om Jón Gnarr i RÚV beklagade att Dagur B. Eggertsson inte har sett den korruptionsspäckade tv-serien "The Wire":
"Vi har försäkrat dem om att vi gör det här med hela hjärtat och att det inte är ett stort samhällsskämt. ... Många har varit osäkra på mig och jag har gjort mitt bästa för att ta bort det."

Bästa partiet var valets enda vinnare. De etablerade partierna tappade mark - men trots en besvärande debatt om finanskraschen förlorade Självständighetspartiet proportionellt färre röster till Bästa partiet än Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Visserligen är Hanna Birna Kristjánsdóttir populär och ett tänkbart namn som ny partiledare, även om hon än så länge avfärdar sådana rykten.

Både hon och Dagur B. Eggertsson var i går tveksamma om en koaliton mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna - väljarna har röstat för förändring, och Bästa partiet bör få möjlighet att bilda ett nytt styre i Reykjavík.

Självständighetspartiet förlorar med 33,6 procent var fjärde väljare, Socialdemokraterna med 19,1 procent var tredje, Gröna vänstern med 7,1 procent nästan varannan och Framstegspartiet med 2,7 procent mer än varannan. Valresultatet är i någon mån också ett underbetyg till regeringens arbete, medan Självständighetspartiet i något större utsträckning lyckades behålla sina väljare från 2006.

Allra sämst gick det dock för Liberalerna, som backade från 9,9 procent till 0,5 procent och därmed bara lyckas behålla var tjugonde väljare.

Bästa partiet har sitt främsta väljarstöd hos unga män, men har också överlag fler manliga än kvinnliga väljare. Självständighetspartiet har länge haft fler manliga än kvinnliga sympatisörer, något som Bästa partiet i Reykjavík nu har bidragit till att vända upp och ned på.

I lördagskvällens valvaka i RÚV var även partiledarna överens om att valresultatet i Reykjavík också påverkar rikspolitiken. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir kallade Bästa partiets frammarsch för "en chock":
"Jag tror att vi upplever ett nytt kapitel i isländsk politik som kommer att ha stor inverkan på det politiska landskapet i framtiden. Och jag tror att det här är början till slutet för fyrpartisystemet. ... Jag tycker att det här är en chock och ett slag för alla fyra etablerade partier. ... Det här är naturligtvis mycket allvarligt och vi inom Socialdemokraterna måste rannsaka situationen mycket noga, precis som alla de här fyra partierna borde göra, eftersom samtliga förlorar. ... Jag hade hoppats att vi skulle hålla ställningarna här i Reykjavík, men det står klart att så inte är fallet."

Även i Akureyri blev kommunalvalen en riktig skräll. Nya Listi fólksins fick 45 procent av rösterna och egen majoritet. Finansminister Steingrímur J. Sigfússon sade under valvakan att valresultaten i Reykjavík och Akureyri innebär "historiska förändringar":
"Kandidater som står utanför den traditionella politiken vinner storsegrar. ... Det är händelser här i Reykjavík och i Akureyri som är väl värda att reflektera över."

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson var kanske den som var mest nöjd bland partiledarna. Han gladdes åt starka resultat i flera av Reykjavíks grannkommuner och Reykjanesbær, men också åt att partiet inte tappade mer än två mandat i huvudstaden:
"Det här är mycket bättre siffror än vad vi såg i senaste valet. ... Självständighetspartiet håller på att vinna ny mark."

Framstegspartiet tappade proportionellt sett flest väljare i Reykjavík jämfört med kommunalvalen 2006. Men partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ansåg inte att Framstegspartiet straffades särskilt hårt av väljarna, och pekade på resultat utanför Reykjavík:
"Naturligtvis är det här en chock för de fyra etablerade partierna. ... Men partiet klassas på samma sätt, och alla partierna sätts i en och samma grupp. Alla straffas tillsammans."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson kallar i Morgunblaðið valresultatet för en "politisk jordbävning" som är en fortsättning på de protester som ledde till nyval förra året:
"Det här var ett hårt slag. ... Jag anser att det här är en politisk jordbävning som drar över landet."

De sex ledamöter som kommer att representera Bästa partiet i kommunstyrelsen är utöver komikern Jón Gnarr också Einar Örn Benediktsson, musiker känd från The Sugarcubes och Ghostigital, Óttarr Proppé, musiker och bokhandlare, Elsa Hrafnhildur Yeoman, företagare, Karl Sigurðsson, artist och komiker, samt Eva Einarsdóttir, socialarbetare.

Islandsbloggen i morgon: Framgångar för Näst bästa partiet, kommunen där lotten får avgöra vem som får majoritet och kvinnorna som dominerar i Árneshreppur.

Här kan du se Jón Gnarrs tacktal, här testa Facebook-applikationen som gör att du kan prova på hur det är att vara borgmästare i Reykjavík och här läsa mer om valresultatet.

Dagens citat

"Hafdis Huld var en gång i tiden med i GusGus och är lite av kändis på Island. Hon har gjort en på många sätt vän skiva. Det är snällt och tyvärr också rätt lika över hela linjen. Det är få låtar som viker av i nya spår. Titelspåret är ett undantag, en låt som vibrerar av drama och bjuder på en stunds byxfladdrande sväng."

Roland Klinga i Corren om Hafdís Hulds "Synchronised Swimmers" - läs Islandsbloggens recension av albumet här.

söndag 30 maj 2010

Dagens bonuscitat"Vi trodde att all uppståndelse kring videon var över och så har den nått hela vägen till USA. Det hade jag aldrig förväntat mig."

Óli Jón Gunnarsson, den av de tre bröderna från Kópasker som får på skallen i ett populärt Youtube-klipp, i Vísir om att succéfilmen visats av Jay Leno - läs mer om videon här.

Kommunen vill göra Reykjavík till cykelstad

Reykjavík ska bli en cykelstad. Under de kommande tio åren ska nittio kilometer ny cykelbana anläggas utöver de tio som redan finns. Först ut blir en cykelbana från centrum till Laugardalur.

Cyklisterna har blivit fler och bilisterna färre efter den ekonomiska krisen. Men cykelbanorna är alltjämt få och cyklisterna får ofta hålla till på vägar och trottoarer. Samtidigt finns det både pengar, utsläpp och folkhälsoeffekter att spara genom att fler cyklar.

I en rapport från Reykjavíkurborg skriver utredarna att helårskostnaden för en bil är 900 000 isländska kronor, men för en cykel bara 9 000 kronor. En tioprocentig ökning av cykelåkandet skulle spara nio miljarder kronor åt stadens hushåll.

Dessutom skulle 50 000 kilometer som i dag åks med bil bli utsläppsfria, och ett ökat cyklande skulle även leda till bättre folkhälsa. Varje cyklad kilometer innebär i dag en besparing på 17 isländska kronor, medan varje kilometer som åks med bil innebär en kostnad på 30 kronor.

Till och med år 2020 ska nittio kilometer nya cykelbanor byggas, tio kilometer varje år. Bostadsområdena ska knytas samman med stadens centrum. Den första nya cykelbanan väntas bli mellan Reykjavíks innerstad och Laugardalur. I den första etappen ingår också en bro över Elliðaárós till Grafarvogur för cyklister och fotgängare.

Övriga sträckningar är inte klara, och det är heller inte bestämt om cykelbanorna kommer att byggas i anslutning till vägar och trottoarer eller om det blir helt nya banor. Det finns också planer på att knyta ihop bostadsområden och bygga nya broar som gör cykelåkandet smidigare.

Kommunstyrelsen har sagt ja till planerna som gäller åren 2011 till 2014.

Dagens lunchcitat

"Det här försvann ur våra händer direkt efter de första resultaten. Vi kämpade som hjältar, gjorde allt som vi behövde göra och hade vårt bästa framträdande. Så är det bara. ... Naturligtvis siktade vi mot toppen och var beredda på det. Men vi var väl förberedda för det här också. Vi ville naturligtvis nå en topplacering med det här här helt okej."

Hera Björk i Morgunblaðið efter att Island och "Je ne sais quoi" slutat på nittonde plats i gårdagens Eurovision Song Contest.

Bästa partiet och Jón Gnarr störst i Reykjavík

Rådhuset i Reykjavík är vackert beläget vid fågelsjön Tjörnin. Jón Gnarr gick till val på att spränga bron över sjön - och huvudstadsborna svarade genom att göra honom till Reykjavíks mäktigaste man. Bästa partiet var gårdagens stora segrare i kommunalvalet i Reykjavík.

Med 34,7 procent av rösterna blev Bästa partiet störst i Reykjavík. Men jämfört med siffrorna i opinionsmätningarna var resultatet ändå överraskande svagt. Bästa partiet får sex mandat i kommunstyrelsen.

Marginalen till Självständighetspartiet blev bara 660 röster. Fem mandat och 33,6 procent av rösterna är ändå betydligt bättre än förutspått. Självständighetspartiet tappar visserligen nästan var fjärde väljare, men gör ändå det bästa valet av de etablerade partierna.

Socialdemokraterna och Gröna vänstern tappar väljare till Bästa partiet i ännu högre utsträckning. Socialdemokraterna får 19,1 procent och tre mandat, och Gröna vänstern 7,1 procent och ett mandat. Under gårdagskvällen såg det länge ut som att Gröna vänstern skulle tappa båda mandaten i Reykjavík, men under slutspurten knep partiet ett mandat som annars hade gått till Socialdemokraterna.

Övriga partier var aldrig i närheten av att väljas in i kommunstyrelsen. Framstegspartiet får 2,7 procent, Reykjavíkurframboðið 1,1 procent, Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni 1,1 procent och Liberalerna 0,5 procent.

Jón Gnarr hade siktat på att nå egen majoritet med Bästa partiet. Så blev det inte. Men han var ändå mycket nöjd med valresultatet, och möttes av stort jubel på partiets valvaka när det stod klart att Bästa partiet blivit störst i Reykjavík:
"Jag har hela mitt liv med allt som jag har gjort haft som ledstjärna att göra något gott och upplyftande men jag har aldrig varit lika nöjd med något som jag har gjort som Bästa partiet."

Birgitta Jónsdóttir, alltingsledamot för Rörelsen, gästade valvakan och sade sig vara mycket nöjd med Bästa partiets framgångar, som hon ser som en tydlig protest mot de fyra etablerade partierna, Självständighetspartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Framstegspartiet.

Vilka som ska styra Reykjavík under de fyra kommande åren är dock oklart. Jón Gnarr vill ta över som borgmästare, men frågan är vilka han i så fall ska regera med. Socialdemokraterna och Gröna vänstern har varit hårdast mot Bästa partiet, medan Självständighetspartiet kan tänka sig en bred koalition. Varken Socialdemokraterna eller Gröna vänstern vill samarbeta med Självständighetspartiet.

Om det inte blir en bred koalition finns ett par tänkbara alternativ: Bästa partiet och Självständighetspartiet - om det motsvarar Jón Gnarrs krav på stora förändringar - samt Socialdemokraterna och Självständighetspartiet - en ohelig allians om Bästa partiet inte vill eller anses vara möjliga att samarbeta med.

Hur gick det då för Islandsbloggens förutsägelser om valresultatet? Så där, i bästa fall.

Visserligen förutspåddes en mindre tillbakagång - till 39,5 procent - för Bästa partiet jämfört med opinionssiffrorna, men inte så stort som till 34,7 procent. Självständighetspartiet skulle också göra ett bättre val än väntat, 29,7 procent. Trenden var riktig, men förhållandevis starka 33,6 procent var ett klart starkare resultat än förutspått.

Bättre gick det att förutspå resultaten för Socialdemokraterna (19,1 procent) och Gröna vänstern (7,7 procent), där skillnaden mellan förutsägelsen och valresultatet var 0,1 procentenheter respektive 0,6 procentenheter.

Gissningarna för småpartierna var av varierande kvalitet. Framstegspartiet fick 0,3 procentenheter mer än förutspått, och även övriga tre småpartier gjorde något bättre ifrån sig än väntat.

Islandsbloggen i morgon: Mycket mer om kommunalvalen över hela landet.

Här kan du se webb-tv från gårdagens valvakor och här läsa mer om valet.

Dagens citat

"Tomrummet som kraschen och krisutredningen lämnade efter sig kallade naturligtvis efter något annat än ett dödskyligt, tomt åsiktsskämt. Här fanns en möjlighet för de gamla partierna att upplösa sig själva och återuppstå eller för en ny kandidatur med ideal för ett nytt Island, verkligen förbättrat. Inget av det finns i Bästa partiet."

Författaren Hallgrímur Helgason i DV om Bästa partiets framgångar i Reykjavík - läs mer här.

Foto: Edda

lördag 29 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Det är mer en känsla i kroppen, en riktigt bra känsla. Och jag har ett trick, som jag läst om. En bergsbestigare övade upp en känsla av att stå på toppen av Mount Everest. Och jag har prövat."

Hera Björk Þórhallsdóttir i Borås Tidning om kvällens final i Eurovision Song Contest, där Islands bidrag "Je ne sais quoi" är nummer 16.

Bilderna från jordskalvet den 29 maj 2008Jordskalvet som skakade sydvästra Island den 29 maj 2008 uppmättes till 6,3 på Richterskalan. Det brukar i regel gå några år mellan de riktigt kraftiga jordbävningarna, och sedan dess har de mest kraftfulla nått en magnitud på strax över 4 på Richterskalan.Jordbävningen för två år sedan kändes mest kring Selfoss och Hveragerði. Men även Ingvi Hrafn Jónsson, programledare för Hrafnaþing på Inn, upplevde skakningarna i Reykjavík. "Jag är skiträdd", sa han i direktsändning - och många noterade syrligt att det förmodligen var första gången som den pratglade Ingvi Hrafn Jónsson gjorde ett tillfälligt stopp i svadan.Skalvet inträffade på eftermiddagen när vårsolen strålade över Island. Just det kan ha bidragit till att ingen människa skadades allvarligt - många var fortfarande på jobbet eller utomhus och njöt av vädret.Ändå blev skadorna omfattande. Försäkringsbolagen fick ta emot tusentals anmälningar om åverkan på byggnader och inredning. I butiker och hem välte hyllor och skåp och skapade stor materiell förödelse. Många djur dog dock till följd av skalvet när väggarna på stallarna rasade in.Filmer från övervakningskameror visar dock att de flesta tog det ganska lugnt. Efter att de värsta skakningarna upphört återgick de till vad de höll på med före skalvet.Skalvet påverkade också naturen. Klippblock och stenar kastades nedför bergen. Flera vägar drabbades av sprickor efter jordbävningen.I Hveragerði, på vägen mot Reykjadalur, bildades flera nya heta källor efter jordbävningen: Leirgerður, Skjálfti, Reykjamóri och Hrifla. Förra året, på ettårsdagen av den stora jordbävningen, inträffade ett skalv på 4,7 nordost om Grindavík i samma region.

Här kan du läsa mer om skadorna efter jordbävningen.

Dagens lunchcitat

"Det här är definitivt en besvikelse. Jag trodde att vi skulle förbättra oss hela tiden. Jag har hela tiden siktat på att nå egen majoritet så att vi kan genomföra verkliga förändringar i staden. ... Jag tror fullt ut och hoppas så innerligt att vi når egen majoritet så att det blir enbart glädje och Reykjavíkborna kan få en ljus och glad framtid med Bästa partiet."

Bästa partiets ledare Jón Gnarr i Fréttablaðið om opinionsmätningen där Bästa partiet sjunker från 43,8 procent av väljarstödet till 40,9 procent - läs mer om valet här.

Så går det i kommunalvalet i Reykjavík

Det har knorrats från alla håll och kanter över Bästa partiets framgångar i Reykjavík. Det finns bara ett sätt att hålla Jón Gnarr borta från posten som borgmästare i huvudstaden - att bilda en koalition från höger till vänster utan Bästa partiet.

Bästa partiet har väckt den sömnigaste valrörelsen i Reykjavík på länge. Diskussionen om sakfrågor har lyst med sin frånvaro. I stället har debatten främst handlat om riskerna med Bästa partiet, medan partiledaren Jón Gnarr underligt nog ibland har framstått som den med minst intresse för pajkastning och störst hjärta för staden.

Han är också enligt Vísir den enda av toppnamnen som har testat både hasch och kokain. Till DV säger Jón Gnarr nämligen att han "prövat allt som Obama provat". Framstegspartiets Einar Skúlason, Reykjavíkurframboðiðs Baldvin Jónsson och Gröna vänsterns Sóley Tómasdóttir har också rökt hasch i unga år. Socialdemokraternas Dagur B. Eggertsson, Självständighetspartiets Hanna Birna Kristjánsdóttir, Framboð um heiðarleika og almannahagsmunis Ólafur F. Magnússon och Liberalernas Helga Þórðardóttir har däremot aldrig testat drogen.

I kommunalvalet 2006 gick 77,1 procent av Reykjavíkborna och röstade. Islandsbloggen förutspår att valdeltagandet i år blir något lägre, 73,8 procent. Förtroendet för det politiska systemet har rasat efter finanskraschen och krisrapporten, och bara 18,6 procent har enligt Creditinfo förtroende för medias rapportering om utredningen.

Förhandsröstandet har varit lågt. Men samtidigt får sannolikt Bästa partiet många soffliggare att faktiskt masa sig till vallokalerna. Jón Gnarr är nu favorit som ny borgmästare och Bästa partiet tippas bli största parti nu även hos Betsson.

Hanna Birna Kristjánsdóttir har föreslagit en bred koalition, men Gröna vänstern utesluter ett samarbete med Självständighetspartiet och Socialdemokraterna är allt annat än sugna. En sådan hållning betyder i så fall att Bästa partiet sannolikt kommer att styra Reykjavík under de fyra kommande åren - på egen hand eller i en koalition.

Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att det på grund av Bästa partiet är omöjligt att förutspå utgången i valet:
"Det är vansinnigt att försöka. Jag tror att det vore lika galet av mig att säga något om resultatet i Reykjavík som det vore galet för geologer att säga något om Katla erupterar år 2011."

Så här säger kristallkulan - i ett vansinnigt försök - att det går i valet i Reykjavík i dag:

Bästa partiet: 39,5 procent.
Jón Gnarr tappar lite på upploppet, men blir ändå valets stora segrare med sju mandat i kommunstyrelsen, vilket bara är ett från egen majoritet. I vallokalen röstar en del väljare mer av tradition än av lusten att ge de etablerade partierna fingret. Att Bästa partiet faktiskt tar kandidaturen på allvar tvivlar nog ingen längre på. Däremot finns det alltjämt enstaka sympatisörer som tvivlar på partiets förmåga att styra huvudstaden - även om det inte innebär att förtroendet för andra är högre. Dessa frågetecken till trots är Jón Gnarr ändå valets store segrare.

Självständighetspartiet: 29,7 procent.
Hanna Birna Kristjánsdóttir är en ganska omtyckt och respekterad borgmästare, men det hjälper inte när partiet hon representerar av många inte anses ha gjort upp med sin roll i finanskraschen. Självständighetspartiet får ändå fyra mandat, vilket är uselt jämfört med tidigare val men ändå en bra bit ifrån Socialdemokraternas katastrofsiffror.

Socialdemokraterna: 19,2 procent.
Dagur B. Eggertsson blir valets store förlorare. För några månader sedan aspirerade han på att ta över som borgmästare och regera tillsammans med Gröna vänstern. I stället drabbas regeringspartiet lika hårt som Självständighetspartiet av väljarnas misstroende - ett underbetyg för insatserna i alltinget och bristen på ansvarstagande för finanskraschen (den hårt kritiserade förre utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir återfinns för övrigt som sista namn på valsedeln) gör att många väljare i stället lägger sin röst på Bästa partiet. Samtidigt som han hävdat att partiet inte bär ansvaret för den stormiga mandatperioden i Reykjavík har en uppslitande intern debatt om Steinunn Valdís Óskarsdóttirs mångmiljonbidrag till personvalskampanjer rasat. Tre mandat är inte bara långt under förhoppningarna. Dagur B. Eggertsson har också pekats ut som en tänkbar efterträdare till partiledaren Jóhanna Sigurðardóttir. Hans ställning inom Socialdemokraterna stärks inte av det svaga valresultatet.

Gröna vänstern: 7,7 procent.
Sóley Tómasdóttir beskriver sig på sin gamla blogg som en "radikal feminist som tänker rädda världen". Det blir en kamp hon får bedriva på egen hand under de närmaste fyra åren i Reykjavíks kommunstyrelse, där Gröna vänstern tappar ett mandat. Valresultatet blir förstås en besvikelse. Att även Gröna vänstern drabbas av väljarnas misstroende besvärar eftersom det också är ett betyg på insatsen som regeringsparti.

Framstegspartiet: 2,4 procent.
Nej, väljarstödet för Framstegspartiet och toppkandidaten Einar Skúlason räcker inte den här gången heller. Partiet har alltjämt sina starkaste fästen på landsbygden, och diskussionerna om finanskraschen besvärar även Framstegspartiet vilket bromsar intåget i huvudstaden.

Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni: 0,8 procent.
Efter tjugo år i kommunstyrelsen får Ólafur F. Magnússon tacka för sig. Den senaste mandatperioden - med hopp mellan olika block, avhopp från Liberalerna, klagomål över att medierna bara använder fula bilder på honom, nidvisor och helsidesannonser med anklagelser mot Hanna Birna Kristjánsdóttir - har skadat hans trovärdighet, och det nya partiet Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni blir inte representerat i kommunstyrelsen.

Reykjavíkurframboðið: 0,4 procent.
Partiet som ska driva folkets politik når bara ett begränsat folkligt stöd.

Liberalerna: 0,3 procent.
Drabbas liksom Ólafur F. Magnússon, som valdes in för Liberalerna 2006, av turbulensen under den senaste mandatperioden. Väljarstödet för Liberalerna är nu närmast utraderat.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Reykjavík.

Dagens citat

"The Best Party has many layers. ... Publicly we often behave like clowns, but we are actually very bright people. ... I consider everyone in a political party to be false and codependent. ... I really love this. To be playing with their minds gives me such a pleasure."

Jón Gnarr i Wall Street Journal om Bästa partiets framgångar i Reykjavík - läs mer här.

fredag 28 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Det största problemet som vi måste ta tag i efter valet är Orkuveita Reykjavíkur. Det är den mest allvarliga frågan och vi måste därför möta den med stor beslutsamhet och förberedelser. Det är en fråga som måste lösas i ett mycket nära samarbete med personalen inom Reykjavíks kommun. Där finns erfarenheter och kunskaper att lösa det här så framgångsrikt som möjligt. Orkuveita Reykjavíkur är vår guldkalv. Den är svårt sjuk och nu behöver vi ta hand om den och försöka få den att må bra igen. Det kräver kreativt tänkande och arbete."

Bästa partiets Jón Gnarr i Morgunblaðið om vad som är viktigast att ta itu med efter valet på lördag - läs mer här.

Fotograf ställer ut bilder från Hemön

Den som vill lära sig mer om Hemön kan kika in på Det verkar som verklighet, en utställning som invigs på Göteborgs konsthall i dag och pågår till och med den 13 juni. Fotografen Erik Berglins arbete handlar enligt ett pressmeddelande om vulkanutbrottet på Hemön 1973:
"Erik Berglins arbete, som kretsar kring ett vulkanutbrott på Island 1973, har fått en explosionsartad aktualitet den senaste tiden. Gammalt och nytt material blandas här till en helhet i en omfångsrik installation med rörliga bilder, text, äldre dokumentärt material och helt nyproducerade bilder. Konsekvenserna för ett samhälle står i centrum för Berglins arbete."

Lördagen den 5 juni diskuterar Erik Berglin sin utställning som fått namnet Stories Concerning Eldfell.

Här kan du läsa mer om Hemön och här mer om utbrottet 1973.

Foto: Erik Berglin

Nya jordskalv djupt under Eyjafjallajökull

Jordskalven vid Eyjafjallajökull fortsätter och vissa rörelser i jordskorpan pågår alltjämt. Något nedfall av aska har inte rapporterats sedan i lördags, men Almannavarnir väntar åtminstone till på måndag med att eventuellt deklarera att utbrottet är avslutat.

Några nya explosioner vid Eyjafjallajökull har inte rapporterats sedan i tisdags. Alltjämt stiger en omkring två kilometer hög ångpelare ur kratern. Den är dock ljus och tycks enligt Veðurstofa Íslands inte innehålla några stora mängder aska.

Gårdagens jordskalv var svaga, men varierar kraftigt i djup. Vissa äger rum nära jordskorpan medan andra sker på två mils djup. Så djupa skalv skulle, om de ökar i frekvens, kunna betyda nytt inflöde av magma under Eyjafjallajökull. Rörelserna i jordskorpan är alltjämt svaga och glaciären fortsätter att sjunka tillbaka. Natten och morgonen var däremot mycket lugn vid Eyjafjallajökull.

Almannavarnir väntar åtminstone över helgen innan utbrottet möjligen förklaras vara över för den här gången. Eruptioner brukar vanligtvis ebba ut gradvis, medan Eyjafjallajökull plötsligt minskade i intensitet för att näst intill upphöra. En sådan snabb förändring kan förebåda att utbrottet återigen kan få ny kraft.

Något nytt nedfall av aska har inte noterats sedan i lördags. Men den vulkanaska som fallit ställer fortfarande till med problem. Sikten på sydkusten är ibland begränsad, och luften är på sina håll fortfarande mycket dålig.

Vid Eyjafjallajökulls fot var sikten i går mindre än 100 meter och där uppmättes 1 118 mikrogram föroreningar per kubikmeter luft. Gränsvärdet är 50 mikrogram. Umhverfisstofnun uppmanar därför lokalbefolkningen att använda skydd för ögon, näsa och mun på samma sätt som under asknedfall.

En satellitbild från Nasa visar hur mycket aska som finns i luften vid Eyjafjallajökull, trots att det nu nästan är en vecka sedan det senast kända nedfallet.

Gårdagens brittiska rapport om ett sannolikt nära förestående utbrott från Katla väckte mer uppmärksamhet i Sverige än på Island, vilket förmodligen säger en del om rapportens kvalitet. Geologen Páll Einarsson säger till Morgunblaðið att det förmodligen är Grímsvötn och Hekla som står närmast på tur för att eruptera och beskriver dem som "redo". Där har också viss aktivitet registrerats till skillnad från Katla. Vid Katla kan det även handla om mindre utbrott, vilket inte är lika sannolikt vid Hekla och Grímsvötn. De senare har dock troligtvis inte samma förstörelsekraft som ett stort utbrott vid Katla.

Turistnäringen har hittills gått miste om intäkter på omkring 1,5 miljarder isländska kronor på grund av vulkanutbrottet. Flygbolagen Icelandair, Iceland Express och Flugfélag Íslands har förlorat ungefär 1,3 miljarder, skriver Fréttablaðið.

Den osäkerhet som Eyjafjallajökull skapat har också påverkat bokningsläget negativt. Iceland Express har därför beslutat att skrota sommarens flyg mellan London och Akureyri.

Här kan du läsa mer om utbrottet vid Eyjafjallajökull.

Andra medier om utbrottet:
Vulkanutbrottet - "största pr vi haft": Aftonbladet
Vulkanaskan kostar världen miljarder: Travel News
Island satsar 40 miljoner på reklam: Travel News

Grafik: Veðurstofa Íslands
Foto: Nasa

En dag kvar till ett underligt val

Fotbollslandskamp mot Andorra på Laugardalsvöllur i Reykjavík, final i Eurovision Song Contest med Hera Björk - och val till 76 kommuner. Så ser lördagen ut på Island.

Årets valkampanj i Reykjavík är förmodligen en av de mest förbryllande genom tiderna. Ett parti vars program är förvirrande och genomironiskt är på väg att sopa banan med de etablerade partierna. Och valrörelsen har främst handlat om Bästa partiet som har svartmålats som en samhällsfara.

När komikern Jón Gnarr grundade Bästa partiet var det med den höga målsättningen att få fyra mandat i kommunstyrelsen. Nu kan det bli det dubbla - och egen majoritet i huvudstaden.

I dagens mätning i Fréttablaðið får Bästa partiet 40,9 procent och sju mandat. Självständighetspartiet har stöd av 26,7 procent av väljarna vilket ger fyra mandat, Socialdemokraterna 18,3 procent och tre mandat och Gröna vänstern 8,9 procent och ett mandat.

Jämfört med valresultatet 2006 är det närmast katastrofsiffror för de etablerade partierna. Självständighetspartiet fick då 42,1 procent av rösterna i Reykjavík, Socialdemokraterna 27,6 procent och Gröna vänstern 14 procent. Samtliga tappar alltså grovt räknat var tredje väljare till Bästa partiet.

Framstegspartiet får 2,6 procent, Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni 1,5 procent och Reykjavíkurframboðið samt Liberalerna 0,6 procent var.

Jón Gnarrs mål är att bli borgmästare, och det är något han inte tänker kompromissa med om Bästa partiet blir störst i Reykjavík. Självständighetspartiets Hanna Birna Kristjánsdóttir kan tänka sig en bred koalition, men det vill inte Socialdemokraternas Dagur B. Eggertsson.

Någon sakpolitisk debatt i Reykjavík har egentligen inte förekommit. Bästa partiet har dominerat valrörelsen och elegant kunnat glida undan motståndarnas kritik. Tonläget har hårdnat i takt med opinionssiffrorna, och Bästa partiet har utpekats som en samhällsfara. Bästa partiet har inte ens svarat på kritiken - förutom i vallåten där det heter att de etablerade politikerna borde spärras in på zoo... - vilket har fått motståndarna att framstå som ängsliga och maktfokuserade.

Bästa partiet lockar väljare från samtliga läger. Att även rödgröna sympatisörer väljer partiet är ett besvärande underbetyg åt regeringen.

Inom Socialdemokraterna har dessutom enligt Fréttablaðið en intern debatt länge pågått där många partikamrater i Reykjavík krävt att Steinunn Valdís Óskarsdóttir ska avgå efter att ha tagit emot stora personvalsbidrag. I går kväll kom beskedet att hon lämnar alltinget och förmodligen ersätts av Mörður Árnason.

Inför kommunalvalet i Reykjavík 2006 tog Steinunn Valdís Óskarsdóttir emot 8,7 miljoner i bidrag och inför alltingsvalet 2009 tog hon emot 4,6 miljoner. Hon fick totalt bland annat 3,5 miljoner från Landsbanki, 2 miljoner från Baugur och 2 miljoner från FL Group.

I ett pressmeddelande ber Steinunn Valdís Óskarsdóttir om ursäkt för att hon finansierat sina personvalskampanjer på det är sättet, men vidhåller samtidigt att bidragsgivarna inte har haft någon inverkan på hennes politik.

Bästa partiets opinionssiffror är naturligtvis en misstroendeförklaring. Bästa partiet blir en proteströst för dem som anser att de etablerade partierna inte vill ta ansvar för finanskraschen och har ägnat den föregående mandatperioden i Reykjavík åt maktkamp och smutskastning.

Men det är förstås heller inte riktigt så enkelt. Bästa partiet är kul - och humor och självdistans har inte kännetecknat de senaste fyra åren. Bästa partiet har också en helt annan plattform än de etablerade partierna. När tilliten till politiken tryter är det lättare att tro på respekterade kändisar som sätter sitt anseende i pant för Bästa partiets räkning.

Bästa partiet blir därmed indirekt ett krav på de etablerade partierna att faktiskt ta ansvar och medge egna misstag. Och det är sannolikt också många som kommer att gå och rösta tack vare Bästa partiet. Det handlar, skriver Fréttablaðiðs chefredaktör Ólafur Stephensen, helt enkelt om att ge de etablerade partierna en lektion som de sent glömmer.

Hanna Birna Kristjánsdóttir är dock den mest populära borgmästarkandidaten enligt en opinionsmätning publicerad i Morgunblaðið. 41,4 procent vill att hon fortsätter att leda Reykjavík, medan 27,3 procent föredrar Jón Gnarr och 21 procent Dagur B. Eggertsson.

Innan valrörelsen började kom partierna överens om att lägga högst 11 miljoner isländska kronor på annonsering. Socialdemokraterna hade till och med i måndags köpt medieutrymme för 7,4 miljoner, Självständighetspartiet för 4,7 miljoner, Gröna vänstern för 1,5 miljon, Bästa partiet för 600 000 kronor och Framstegspartiet för 400 000 kronor, skriver Morgunblaðið.

I grannkommunen Kópavogur ser det också tufft ut för det nuvarande styret att behålla makten. Självständighetspartiet rasar till 29,1 procent och Socialdemokraterna till 26 procent i en mätning utförd av Vísir. Gröna vänstern får 12,4 procent och Liberalerna 1,9 procent. Två nya partier ser ut att ta plats i kommunstyrelsen, Listi Kópavogsbúa som får 13,4 procent och Näst bästa partiet som får 8,5 procent.

Även i Akureyri väntar sannolikt ett maktskifte runt hörnet. Listi fólksins får 39,3 procent av väljarstödet i en Gallupmätning publicerad i Vikudagur. Självständighetspartiet får 14,2 procent, Framstegspartiet 13 procent, Gröna vänstern 12,6 procent, Socialdemokraterna 11,2 procent och Bæjarlistinn 9,7 procent.

I Fjarðabyggð, där bland annat Eskifjörður, Neskaupstaður och Reyðarfjörður ingår, ser däremot Fjarðalistinn och Framstegspartiet ut att kunna regera vidare. I en väljarbarometer i Fréttablaðið får Fjarðalistinn 42,1 procent av rösterna, Självständighetspartiet 36,4 procent och Framstegspartiet 21,5 procent.

Oavsett hur många röster Jón Gnarr får på valdagen så blir Bästa partiet onekligen historiskt. Det lär vara första gången som någon lockar väljare med löften om öppen korruption. Regissören Gaukur Úlfarsson har följt Jón Gnarrs väg mot kommunstyrelsen sedan december förra året. Vad det ska bli av materialet är ännu inte klart, men han säger till Fréttablaðið att filmerna skildrar ett viktigt skede av Islands historia:
"Jag tror att folket har en bestämd bild av vem han är men han är avsevärt mycket mer annorlunda än så. Han är mycket mer än andens man och en tänkare än vad jag hade föreställt mig. Men han är naturligtvis den roligaste idealist som jag har lärt känna."

I morgon: Islandsbloggen plockar fram kristallkulan och förutsäger valresultatet.

Här kan du läsa mer om Bästa partiet och valrörelsen i Reykjavík.

Dagens citat

"Hon kommer att blanda sig i striden om de fem topplaceringarna på lördag, det är helt klart. Hon är en yrkesmänniska ut i fingerspetsarna. ... Det är inget problem att arrangera en sådan här tävling, till exempel i Egilshöll. Vi får inte glömma att det här först och främst är ett tv-program. Det går att spela in ett tv-program i en skokartong och det går ändå att få det att se snyggt ut."

Páll Óskar Hjálmtýsson förutspår i DV att Hera Björk Þórhallsdóttir kommer att slåss om segern i lördagens final av Eurovision Song Contest - läs mer här.

torsdag 27 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Det är en underbar känsla. Det här var vad vi behövde. Vi har slitit som djur för det här under de senaste veckorna och månaderna, så det är underbart när man får skörda efter vad man sått. Det går inte att vara något annat än euforiskt lycklig. Jag grät som en skönhetsdrottning, helt enligt boken."

Hera Björk Þórhallsdóttir i Morgunblaðið om sina reaktioner sedan Island gått vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest - läs mer här.

Strandat får överlevde fall från klippa

Dollý är ett får med om inte nio så åtminstone två liv. Tackan klarade sig oskadd från ett minst tjugo meter högt fall vid Stórhöfði på Hemön, och kunde återförenas med sina två lamm.

Stórhöfði ligger på Hemöns sydspets. På de gröna klipporna strosar får och under sommarhalvåret har de sällskap av tusentals lunnefåglar som håller till i hålor vid vattnet.

På Västmannaöarna betar fåren på de branta klipporna, och ses ofta som små vita bräkande prickar högt upp på de gröna bergen. Ibland händer det att ett djur tappar fästet och faller i havet. Sådana olyckor är vanligare på hösten då fåren söker sig närmare klippornas kanter när de söker efter föda.

Det var exakt det öde som drabbade Dollý. Fåret föll minst tjugo meter från klippan och landade i havet, men måste ha lyckats ta sig in till strandkanten. Där upptäcktes Dollý efter uppskattningsvis en halv dag. Bonden Haukur Guðjónsson tog sig dit med båt och släpade Dollý ombord. Tackan ville inte äta något bröd på den lilla strandremsan, trots att Dollý sannolikt var hungrig. Men väl på plats i den något tryggare båten vaknade aptiten till liv igen. Hon fick sedan återförenas med sina två lamm på Stórhöfði.

"Hon är helt frisk", säger fårägaren till Fréttablaðið.

Dollý är döpt efter det än så länge något mer berömda klonade fåret med samma namn.

Här kan du läsa mer om Hemön.

Efta: Island ska betala för Icesave

Island ska ansvara för insättningsgarantin i Icesave i Nederländerna och Storbritannien. Det framgår av syftet och sammanhanget i regelverket - även om det aldrig rent ut står att staten är ansvarig när garantifonden går omkull. Det är innebörden i ett brev från Efta Financial Authority som hävdar att Island bryter mot EES-avtalet.

Några direkta överläggningar om Icesave-tvisten har inte ägt rum sedan islänningarna röstade nej till Icesave-avtalet i början av mars. Då trädde den lag som alltinget och presidenten Ólafur Ragnar Grímsson godkände i höstas i kraft, men Nederländerna och Storbritannien accepterar den inte eftersom villkoren inte är tillräckligt strikta.

Regeringen har gått med på att ansvara för insättningsgarantin i Landsbankis Icesave, och för att få lån genom Internationella valutafonden också utlovat ett "rimligt" påslag utöver själva insättningsgarantin och räntan. Oppositionen vill däremot att ansvaret prövas i domstol.

Eftas övervakningsinstitution, Efta Financial Authority, fastslår att Island ska bära ansvaret för Icesave och kritiserar regeringens agerande på två huvudpunkter: För det första var det diskriminerande att garantera inhemska men inte utländska insättningar, och för det andra har Island ännu inte ingått något avtal om att ersätta Nederländerna och Storbritannien för insättningsgarantin på 20 887 euro per sparare.

Den brittiska regeringen kompenserade 300 000 Icesave-kunder med totalt 4,5 miljarder brittiska pund. 2,1 miljarder av dessa skulle bli Islands ansvar. Resten är insättningar utöver insättningsgarantibeloppet som Storbritannien ändå valt att ersätta. I Nederländerna fick 118 000 sparare totalt 1,45 miljarder euro. 1,34 miljarder euro är enligt Efta Island skyldigt att ersätta.

Efta Financial Authority skriver att Island agerade felaktigt när Landsbanki kollapsade och förstatligades. Isländska kunder garanterades sina insättningar och fick snabbt tillgång till dem. Sparare i Landsbanki utomlands fick varken garantibeloppet eller samma snabba behandling. Det innebär att Island diskriminerat utländska sparare.

Avsikten med EES-regelverket är att spararnas insättningar ska vara säkra, vilket ska skapa förtroende för bankerna. Syftet är också, vilket framgår av sammanhanget och intentionerna, att staten ska träda in om garantifonden inte räcker till.

Per Sanderud, president för Efta Financial Authority, kommenterar utlåtandet i ett pressmeddelande:
"The Deposit Guarantee Directive ensures that depositors are guaranteed compensation of up to 20 000 Euros if their bank fails. Each state must make sure that depositors are protected. That protection is essential for bank customers to have confidence that their deposits are safe."

Efta Financial Authority skriver att regelverket kräver att spararna ska skyddas. Även om det inte direkt framgår att staten ska träda in om garantifonden sviker, så är det så avtalet måste tolkas. Den isländska garantifonden, Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta, var visserligen inte statlig, men då den ingick i det regelverk som den isländska staten accepterat faller det på staten att ta ansvar för fonden.

Det är enligt Efta Financial Authority heller inte möjligt att ta hänsyn till att bankkollapsen var något av en systemkollaps. Regelverkets avsikt är ändå att skydda spararna.

Island har två månader på sig att svara på brevet. Därefter kan Efta Financial Authority gå vidare med regelbrotten. Däremot upphör processen om Island under tiden kommer överens med Storbritannien och Nederländerna om en uppgörelse om Icesave. Nederländerna ser enligt Financial Times som en bekräftelse på att deras krav på Island är riktiga.

Den isländska oppositionen välkomnar också ställningstagandet. Om Island inte går med på kraven blir nämligen saken ett fall för Eftas domstol. Och det är ett steg i den riktning som Icesave-motståndarna vill gå. Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson säger till Morgunblaðið att han hoppas på en juridisk prövning:
"EFA kommer till slutsatsen att staten är ansvarig utan att det står i lagen eller direktivet i sig. Därför är det ovanligt svaga argument som de använder. ... Man ska ha i åtanke att det här inte är en dom. Det är EFA:s åsikt i frågan."

Stefán Már Stefánsson, professor i juridik och Icesave-motståndare, säger till Morgunblaðið att han också hoppas på en prövning i domstol:
"Om det här slutar med ett avtalsbrott är det fullt möjligt att ta det till Efta-domstolen. Då öppnar det möjligheter. ... Jag anser inte att det här försvagar Islands förhandlingsposition."

Framstegspartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kallar i Morgunblaðið brevet för "goda nyheter" och att även förhandlingsdelegationen instämmer i det omdömet:
"De ansåg att det här styrker vår förhandlingsposition eftersom britter och nederländare inte alls vill att det skapas någon juridisk ovisshet som kan betyda att saken dras inför domstol, allra minst nu när banksystemet i Europa är i upplösningstillstånd. Lee Buchheit och förhandlarna tyckte att det här var mycket goda nyheter."

Árni Þór Sigurðsson, alltingsledamot för Gröna vänstern och ordförande i utrikesnämnden, säger till Vísir att det är oklart vad den process som nu har inletts kan få för konsekvenser. Det blir upp till regeringen att avgöra om det är önskvärt med en domstolsprövning. En sådan kommer i så fall att gälla hela nödlagstiftningen som infördes i samband med bankkraschen, och inte enbart Icesave.

Finansmarknadsminister Gylfi Magnússon vill dock helst lösa tvisten vid förhandlingsbordet i stället för rättssalarna. Han befarar i Morgunblaðið att det annars kan bli tidsödande och "mycket obehagligt" för Island, och ser inte Efta Financial Authoritys agerande som en öppning:
"Det här har stor betydelse. Det har påbörjats en process som kan sluta med en dom vid Efta-domstolen. ... Vi fortsätter att försöka få britter och holländare till förhandlingsbordet, men de har varit ovilliga under de senaste veckorna."

Här kan du läsa mer om Icesave.

Om sambandet mellan Eyjafjallajökull och Katla

Det är bara en tidsfråga innan Katla erupterar. Det hävdar forskare vid University College Londons Institute for Risk and Disaster Reduction i en rapport som publiceras i dag. Men bevisföringen är besvärande tunn och rapportförfattarna har svårt att skilja på fakta och spekulationer.

Att Katla är en betydligt farligare vulkan än Eyjafjallajökull och att den enligt tidigare mönster borde eruptera inom en snar framtid är de flesta överens om. Men i rapporten upphöjs flera tveksamheter till fakta.

Det heter att varje utbrott vid Eyjafjallajökull följts av ett utbrott vid Katla och att det finns ett samband mellan vulkanerna där Eyjafjallajökull påverkar Katla. Sambandet mellan dem är dock en omstridd fråga.

Mellan Fimmvörðuháls, platsen för det första utbrottet vid Eyjafjallajökull, och Katla är avståndet bara 1,5 mil. Mellan Eyjafjallajökulls topp, platsen för det nuvarande utbrottet, och Katla är avståndet två mil.

Vulkanerna är inte en del av samma vulkaniska system. Under Katla, på ett djup av två till tre kilometer, finns en magmakammare som omfattar cirka fem kilometer i diameter och tio till tolv kubikkilometer magma. Katla ligger under glaciären Mýrdalsjökull och det finns bebyggelse nära vulkanen. Förutsättningarna för ett mycket kraftfullt och ödesdigert utbrott finns alltså.

Eyjafjallajökulls magma kommer från ett djup på cirka 30 kilometer, och är också av en annan typ än Katlas. Flödet av magma till Eyjafjallajökull började sannolikt redan 1994 efter en serie av jordskalv. Jordbävningarna blev sedan till och från alltmer intensiva, för att kulminera i mars i år då de plötsligt gick från att vara djupa till grunda. Strax före midnatt den 20 mars började utbrottet vid Fimmvörðuháls.

De utbrott vid Katla som har ägt rum efter att Eyjafjallajökull har erupterat (omkring år 920, 1612 och 1821-1823) har varit förhållandevis små. De har också ägt rum upp till ett och ett halvt år efter Eyjafjallajökull. Och sambandet är som sagt en omstridd fråga.

Ett inskott av magma från Eyjafjallajökull till Katla är visserligen tänkbart. Det skulle då röra sig om ett inskott som sträcker sig femton kilometer. Sådant har hänt tidigare, om än inte vid Katla. Och Katla har erupterat många gånger medan Eyjafjallajökull slumrat.

Sambandet kan i stället vara så enkelt som att ökad aktivitet vid en plats skapar aktivitet vid en närliggande plats.

Katlas senaste stora utbrott ägde rum 1918. Mindre utbrott tros ha ägt rum 1955 och 1999. Då översvämmades floden Jökulsá á Sólheimasandi på grund av en förmodad eruption. Men det är också svårt att tillämpa någon form av tidtabell på en vulkan - utbrotten tycks ofta gå i cykler, men det finns också många andra faktorer att ta hänsyn till. Ett stort utbrott vid Katla tycks historiskt sett innebära längre perioder av vila. Utbrottet 1918 var också mycket omfattande.

Institute for Risk and Disaster Reduction fastslår också att jordskalven nära Katla har ökat med 200 procent. Det är visserligen sant, men slutsatsen är ändå ytterst tveksam. Det totala antalet skalv för den dagen siffrorna gäller är tre, med epicentrum nära Goðabunga. Den senaste veckan har sex skalv inträffat under Mýrdalsjökull, och det är en normal nivå. Men bara ett skalv ägde rum i direkt anslutning till Katla.

Att dra den typen av slutsatser ur ett så begränsat material är förstås vanskligt. Genom att flytta sig en dag framåt eller bakåt i tiden går det lika bra att hävda att det är fullständigt lugnt vid Katla utan några som helst jordskalv.

Det är dessutom anmärkningsvärt att varken Veðurstofa Íslands eller Jarðvisindastofnun gör samma tolkning av materialet som det brittiska institutet. I deras dagliga lägesrapporter heter det alltjämt att det inte finns några tecken på ökad aktivitet vid Katla.

Att Katla kommer att eruptera inom den närmaste framtiden är sannolikt. Men de fakta som Institute for Risk and Disaster Reduction stödjer sig på är onekligen diskutabla.

Vid Eyjafjallajökull bedöms läget alltjämt som osäkert. Almannavarnir anser att det är för tidigt att säga att utbrottet är över. Även om några nya explosioner inte inträffade under gårdagen fortsätter vattenånga att stiga ur kratern. Jordskalven har blivit glesare. Däremot har ett par jordskalv nära Hekla registrerats i veckan.

Här kan du läsa mer om Eyjafjallajökull och här hittar du webbkameror över Katla och Eyjafjallajökull.

Andra medier om rapporten:
Katla kan vara på väg att vakna: Svenska Dagbladet
Brittiska varningar om Katla: Svenska Dagbladet
Katla kan vara på väg att vakna: Dagens Nyheter
Seismologer varnar: Katla kan få utbrott: Aftonbladet

Grafik: Veðurstofa Íslands

Dagens citat

"Jag tycker att det är sorgligt efter allt som gjorts efter bankkollapsen och annat. Jag är stolt över folket som har kavlat upp ärmarna, kastat ut regeringen, fått hit Eva Joly, fått ett bättre Icesave-avtal, genomföra krisutredningen och så vidare. Så kommer det här: ett slutgiltigt knockout-slag. Är det rimligt att vi inte ens en gång får behålla vårt land? Är det inte nog med de här kortsiktiga förhoppningarna om tillväxt?"

Björk Guðmundsdóttir i Morgunblaðið om försäljningen av HS Orka till Magma Energy - läs mer om affären här.

onsdag 26 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Allt annat tycks ha ställts på huvudet genom Bästa partiet och dess ledare, Jón Gnarr. Det är som om ett fullkomlig nödsituation har inträffat, så till den grad att vissa har uppmanat Bästa partiet att dra tillbaka sin kandidatur. Annars kan det finnas en risk att Reykjavíkborna röstar 'galet'".

Sölvi Blöndal skriver i Fréttablaðið att Bästa partiet är precis vad isländsk politik behöver, och att partiets förslag inte är underligare än vad de nuvarande partierna i kommunstyrelsen ägnat sig åt under de fyra senaste åren - läs mer om Bästa partiet här.

Populära borgmästare kan förlora makten

Två tredjedelar av befolkningen i Hafnarfjörður vill att Lúðvík Geirsson fortsätter som borgmästare. Men förtroendet för hans parti är inte alls lika stort - enligt en opinionsmätning gjord vid Háskóli Íslands ser nämligen Socialdemokraterna ut att tappa majoritetsställningen i kommunen.

Socialdemokraterna har haft makten i Hafnarfjörður i åtta år och fick egen majoritet med sex mandat av elva möjliga. Nu minskar väljarsympatierna till 46,1 procent och fem mandat. Självständighetspartiet har stöd av 33,6 procent av väljarna vilket motsvarar fyra mandat, och Gröna vänsterns 17,9 procent ger två mandat. Framstegspartiet får 2,3 procent.

Om det skulle bli ett valresultat lär alltså Gröna vänstern uppvaktas både av Självständighetspartiet och Socialdemokraterna för att bilda en ny majoritet i Hafnarfjörður.

67,5 procent vill enligt ett pressmeddelande att Lúðvík Geirsson fortsätter som borgmästare i fyra år till. Men borgmästaren står på sjätte plats på listan och skulle i dagsläget alltså inte komma in i kommunstyrelsen. Men det är mycket jämnt och det krävs omkring 800 röster för Socialdemokraterna för att norpa tillbaka mandatet från Självständighetspartiet.

17 procent av väljarna föredrar Självständighetspartiets Valdimar Svavarsson som borgmästare, 9 procent Gröna vänsterns Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir och 1 procent Framstegspartiets Valdimar Sigurjónsson.

Lúðvík Geirsson säger till Vísir att han är säker på att han kommer att styra kommunen även de fyra kommande åren: "Jag är övertygad om att befolkningens stöd kommer att visa sig i valurnan på lördag."

I grannkommunen Reykjavík säger 92,5 procent av invånarna enligt en opinionsmätning nej till skattehöjningar efter valet. Gröna vänstern och Socialdemokraterna är de enda partierna som inte utesluter höjd kommunalskatt, skriver Morgunblaðið.

Bästa partiet fortsätter att gå fram som en ångvält i opinionsmätningarna i huvudstaden. 43,1 procent och sju mandat, ett från att nå egen majoritet, får Jón Gnarrs parti i Morgunblaðiðs väljarbarometer. Självständighetspartiet har stöd av 28,8 procent av väljarna vilket ger tre mandat, Socialdemokraterna får 16,6 procent och två mandat och Gröna vänsterns 6,3 procent räcker till ett mandat.

I Reykjavík ser det alltså ut som att den populära Hanna Birna Kristjánsdóttir kan tvingas att lämna ifrån sig makten. Hon har dock öppnat för en bred koalition. Jón Gnarr har också meddelat att politiken kommer att komma i första hand om han blir borgmästare - även det är en förändring som signalerar att Bästa partiet har blivit mer på allvar i takt med att väljarstödet har ökat.

Bästa partiet har flest unga sympatisörer. 49,2 procent av männen tänker lägga sin röst på partiet jämfört med 35 procent av kvinnorna. Alla andra partier har fler kvinnliga än manliga väljare, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om lördagens kommunalval och här mer om Bästa partiet.

Fyra videoklipp från HemönHär är fyra videoklipp från Hemön den 14 maj. Kvaliteten är sisådär eftersom de är tagna med mobilkamera. Ovan kan du kika på hur det såg ut när det började att duggregna över ön samtidigt som vulkanaska från utbrottet vid Eyjafjallajökull föll över Västmannaöarna.Regnet var välbehövligt eftersom det gjorde att askan inte blåste omkring lika mycket. Men regnvattnet såg allt annat än fräscht ut. Enligt Fréttir uppmättes vid Stórhöfði på Hemöns sydspets 148 gram aska under den 13 och den 14 maj på ett 22x35 centimeter stort fat. Sannolikt föll något mer vulkanaska i staden som ligger en halvmil närmare Eyjafjallajökull.Efter några timmar drog både regnet och askmolnen vidare, och solen tittade fram. Vid Heimaklettur gjorde också fåglarna detsamma.Hemön är en plats där fåren och fåglarna dominerar. Så här bräkiga blev några får när husse dök upp med kvällsmat.

Här kan du läsa mer om Hemön och Eyjafjallajökull.

Utbrottet vid Eyjafjallajökull är inte över

Vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull är inte över. Flera mindre explosioner inträffade i kratern i går. Men aktiviteten är begränsad, och Eyjafjallajökull fortsätter att dra sig tillbaka.

Jarðvísindastofnuns experter flög över vulkanen i går och noterade flera mindre explosioner av aska i kratern. Det var de första explosionerna som registrerats sedan i söndags eftermiddag. Utbrottet vid Eyjafjallajökull är alltså inte över. Jordskalv på över två mils djup under glaciären kan också betyda att mer magma kan strömma in under glaciären.

Trots enstaka sprängningar var det ändå lugnt vid Eyjafjallajökull under gårdagen och natten. Luften präglas av svavellukt och blådisig vulkangas. Ovanför vulkanen finns en allt lägre pelare av ånga - i går knappt två kilometer - men den innehåller ingen synlig aska. Rörelserna i marken fortsätter enligt Veðurstofa Íslands att avmattas och Eyjafjallajökull sjunker ihop och drar sig tillbaka. Oron i marken var som störst samtidigt som jordskalven ägde rum, och var då mellan 0,5 och 1 Hertz.

Men jordskalven fick ny fart under gårdagen. De flesta var svaga och grunda, men några skalv utmärkte sig genom att ske på över två mils djup. Om de skulle öka i antal och magnitud skulle de kunna betyda att ny magma strömmar in under vulkanen.

Vegagerðin har börjat reparera vägen till Þórsmörk och skyddsvallarna vid Svaðbælisá. Längs med sydkusten finns stora mängder aska som behöver saneras. I går uppmanade polisen i Hvolsvöllur till försiktighet för den som reste på Sólheimasandur, eftersom virvlande aska gjorde sikten mycket dålig.

Luften i Hvolsvöllur har däremot varit god ända sedan utbrottet upphörde. I Vík í Mýrdal har dock gränsvärdena passerats både under söndagen och måndagen på grund av vulkanaska.

Här kan du läsa mer om utbrottet vid Eyjafjallajökull.

Dagens citat

"Det är viktigt att väljarna förstår att det här valet handlar om Reykjavíks framtid under de närmaste fyra åren, och att välja folk som behöver fatta viktiga beslut, förhoppningsvis i gott samarbete mellan alla partier. Jag förstår mycket väl att det finns mycket fientlighet mot politiken som helhet. Men det är också viktigt att diskutera hur systemet kan förändras, inte bara förkasta det, och det är det som vi gemensamt måste försöka göra efter valet."

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, som kandiderar för Självständighetspartiet, i Morgunblaðið om Bästa partiets framgångar - läs mer om valet här.

tisdag 25 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Bästa partiet har ett underhållningsvärde på kort sikt, men i verkligheten är det en gravallvarlig fråga som jag inte tycker att politikerna beaktar. Det stora stödet som partiet får i opinionsmätningarna återspeglar först och främst det stora missnöjet mot politikerna och hur lite förtroende de åtnjuter."

Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i Ó Reykjavík om stödet för Bästa partiet som han anser beror på att Socialdemokraterna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet inte tar kritiken som framkommer i den parlamentariska krisutredningen på allvar - läs mer om Bästa partiet här.

Bästa partiets första reklamfilmBästa partiet har plockat fram plånboken och annonserar inte längre bara bland trädgårdssektionen i radannonserna i Fréttablaðið. Ovan kan du se partiets första reklamfilm avsedd för tv, där partiledaren Jón Gnarr skakar på huvudet och säger att Reykjavík "så enkelt skulle kunna bli kul".

Lika kul är det möjligtvis inte för Socialdemokraterna. DV skriver att partiets slogan inför kommunalvalet på lördag - Vekjum Reykjavík! - är skapat enligt samma modell som nazisternas Deutschland Erwache!

Här kan du läsa mer om Bästa partiet och här se partiets kampanjlåt.

Ny frågestund med Islandsbloggen

Fråga: Jag har en fråga angående askan och den transatlantiska flygtrafiken. Jag ska åka till Chicago den 14:e juni - tror ni att askan kommer att vara ett hinder? Tror ni att Katla (eller någon annan för den delen..) har hunnit få ett utbrott innan den 14:e juni?

Svar: Tyvärr finns det nog ingen som kan ge ett säkert svar på den här frågan – inte ens de isländska experterna vågar göra sådana förutsägelser. Utbrottet vid Eyjafjallajökull kan börja på nytt, men det finns inget som tyder på att Katla är på väg att eruptera eller har påverkats av Eyjafjallajökull. Utbrottet vid Eyjafjallajökull minskade dock, även om det varit oregelbundet, i intensitet över tiden vilket betydde mindre aska. Men vulkaner är oförutsägbara och det finns därför heller inget som garanterar att utbrottet inte börjar på nytt.
Nu vet jag inte vilket bolag du reser med, men Icelandair har tidigare varit ganska påhittiga för att undvika askmolnen. Flyg över Atlanten har mellanlandat i Glasgow i stället för på Island, vilket har gjort att den transatlantiska delen av trafiken har fungerat som vanligt under nästan hela tiden för utbrottet.
På lång sikt, åtminstone några decennier, är det dock tänkbart att problemet med aska som stör flygtrafiken minskar något. Samtliga isländska glaciärer utom Drangajökull i norr drar sig nämligen tillbaka, vilket gör att det vulkaniska materialet inte kommer att komma i kontakt med lika mycket snö och is, vilket i sin tur gör att spridningen av aska kan bli aningen mindre explosiv.

Fråga: En terminologifråga. Jag blir inte klok på benämningen på de isländska vulkanerna och deras glaciärer. Eyjafjallajökull ligger ovanpå Eyjafjöll. Mýrdalsjökull ligger ovanpå Katla. Rätt? Varför säger man då att det är Eyjafjallajökull som får utbrott och inte Eyjafjöll? Om Katla får utbrott är det ju just Katla som får det och inte Mýrdalsjökull...

Svar: Vulkanen under Eyjafjallajökull som nu erupterat kallas ibland för Guðnasteinn, vilket också är namnet på en bergstopp vid kratern, men den har alltså en "egen" benämning, även om den inte används så ofta.
Eyjafjöll och Eyjafjallajökull är inte helt synonyma begrepp. Eyjafjallajökull utgörs av själva glaciären med samma namn, medan Eyjafjöll utöver utlöparna Steinsholtsjökull och Gígjökull också innefattar ett landområde mellan Markarfljót i väster och Jökulsá á Sólheimasandi i öster.
Under Mýrdalsjökull finns förutom Katla även Eldgjá, som under 900-talet stod för ett av världens största vulkanutbrott. Eldgjá är visserligen en del av samma vulkansystem som Katla, men kanske kan det faktum att här finns flera ventiler också ha bidragit till att det finns flera namn – på samma sätt som årets utbrott vid Fimmvörðuháls härrörde från samma vulkansystem som det senare vid Eyjafjallajökull.

Fråga: Jag undrar bara om du har några tips på hur man kan se den isländska ligan om befinner sig i Sverige, eller kan man helt enkelt bara uppleva den på plats eller via isländsk TV?

Svar: Tyvärr är det lite knepigt att se isländsk fotboll från Sverige. Hela matcher i den isländska ligan sänds på den inhemska betalkanalen Stöð 2 Sport. Public service-bolaget RÚV sänder däremot det mesta av de egna produktionerna på nätet direkt, där du också kan se programmen i efterhand. En gång i veckan sammanfattar de den isländska fotbollen i programmet "Íslenski boltinn". Nästa sändning är 01.05 svensk tid natten mot den 26 maj.

Fråga: Har nu snart plöjt igenom hela din blogg om Island. Någonstans såg jag att det fanns funderingar varför kaffe smakade bättre på Island än i Sverige, om jag inte missminner mig. Risken finns att jag läst det någon annanstans. Jag tar risken med det.
Tillbaka till kaffesmaken och mina funderingar. Bor på landet i ett område som är känt för att ha hög halt av fluor i vattnet men vårt kaffe smakar underbart. Då inte bara av egen uppfattning utan de som besöker oss tycker detsamma. Har jag förstått det rätt så har även Island höga halter fluor i vattnet. Kan det vara anledningen till den goda kaffesmaken där.

Svar: Det isländska dricksvattnet innehåller inget tillsatt fluor, och fluorhalten ska enligt den information jag hittat inte vara mer än som ett spårämne. Däremot kan det säkert finnas brunnar där dricksvattnet lokalt innehåller mer fluor. Utan att vara någon expert så är min gissning att den goda kaffesmaken alltså har en annan förklaring. Kanske är det du som är extra skicklig vid bryggaren?

Fråga: Det figurerar olika siffror allt från 30 aktiva vulkaner till nu över 130 vulkaner. Det vore kul att få en lite mer vetenskaplig redovisning på hur många vulkaner man känner till eller huruvida de är aktiva eller inte samt även vart de är situerade geografiskt.

Svar: Det här är förstås en knepig fråga. Att det inte är lätt att avgöra när en vulkan slumrat in för gott visar onekligen Eyjafjallajökull. Att avgöra antalet vulkaner är inte heller enkelt - räknas Eyjafjallajökull och Fimmvörðuháls, som ingår i samma vulkaniska system, som en eller två vulkaner? Och hur är det med utbrottet som skapade Surtsey men även de kortlivade öarna Jólnir och Syrtlingur? I de 30 vulkaniska systemen på Island finns omkring 130 vulkaniska berg. Alla dessa är dock inte aktiva. Under det senaste århundrandet rör det sig - generöst räknat - om ett trettiotal vulkaner som har erupterat, och för att komma upp i 130 måste samtliga kända vulkaner räknas in.
De vulkaniska områdena sträcker sig - grovt sett - från öarna Kolbeinsey och Grímsey i norr in över fastlandet mellan Húsavík och Kópasker på fastlandet i en lätt båge från Krafla över Askja, Grímsvötn, Eyjafjallajökull, Katla och Hekla och ut över Västmannaöarna. En förgrening sträcker sig ut över västra höglandet och Reykjanes. Lite avsides ligger Öræfajökull och Snæfellsjökull.

Fråga: Är det vanligt att människor dör under vulkanutbrott?

Svar: Nej, på Island under modern tid är det ytterst sällsynt. Nu kan jag ha missat någon, men de uppgifter jag hittat om dödsfall under efterkrigstiden rör fyra personer som samtliga tog stora risker och utsatte sig för fara.
Vid Heklas utbrott 1947 omkom vetenskapsmannen Steinþór Sigurðsson när han fotograferade utbrottet på nära håll. Han fick ett glödande lavablock över sig och omkom omedelbart.
Vid utbrottet på Hemön 1973 evakuerades nästan hela öbefolkningen på fiskebåtar. En person passade i stället på att göra inbrott, dricka sig berusad och somna instängd i ett hus. Han omkom av vulkangaserna.
Och i år vid Fimmvörðuháls omkom två dåligt utrustade vulkanturister som kört vilse, fått bensinstopp, övergett bilen och utmattade frusit ihjäl på höglandet. Du kan läsa mer om den händelsen här.
Samtliga dödsfall är alltså personer som har utsatt sig för risker. I dag är varningssystemet väl utbyggt, och riskerna för människoliv är mycket små. Det är knepigt att hitta exakt information eftersom det rör sig om så många olika utbrott med fakta samlade på olika ställen, men jag har inte hittat ett enda dödsfall under efterkrigstiden (och för den delen heller inte under hela 1900-talet, men det finns mycket mindre information om de tidigare utbrotten så risken att ha missat något är större) där det inte rör sig om personer som i någon mån själva bär ansvaret för olyckan.

Vill du också fråga Islandsbloggen? Mejla xislandsbloggenx@xgmail.comx (plocka bort alla x ur mejladressen) eller skriv din fråga som en kommentar till inlägget.

Här kan du läsa en tidigare frågestund med Islandsbloggen.