måndag 24 maj 2010

Dagens bonuscitat

"Jag anser att de här opinionsmätningarna ger indikationer som man måste ta på allvar. Jag tror att Bästa partiet kommer att få ganska många invalda om det inte dyker upp något under veckan som kastar en skugga över kandidaturen. ... Nu har man lagt fram en handlingsplan för vissa områden. Det är en signal till väljarna om att partiet på något sätt tar det här på allvar."

Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir i Vísir om Bästa partiets framgångar - läs mer om kommunalvalet här.