lördag 8 maj 2010

Förtroenderas för Davíð Oddssons Morgunblaðið

Morgunblaðið tappar inte bara läsare. Även förtroendet för tidningen rasar under Davíð Oddssons ledning. Liksom tidigare mätningar toppar public service-bolaget RÚV förtroendelistan.

Dagarna före Davíð Oddsson tillträdde som chefredaktör hade 57,9 procent av islänningarna förtroende för Morgunblaðið. Efter utnämningen backade andelen till 39,8 procent.

En ny undersökning gjord av MMR visar att tilliten till tidningen har ökat någon sedan uppståndelsen kring beslutet att anställa Davíð Oddsson. 46,4 procent har stort eller ganska stort förtroende för tidningen. Anmärkningsvärt är att webbplatsen åtnjuter större förtroende, 51,7 procent, än papperstidningen.

Generellt har tilltron till medierna också ökat något. Mätningens stora vinnare är RÚV och tabloiden DV. 78,5 procent känner förtroende för RÚV, medan DV nästan har fördubblat sitt förtroendekapital på nio månader - om än till blygsamma 9,4 procent för papperstidningen och 10,1 procent för webbplatsen.

Även förtroendet för mediekoncernen 365 stiger. 44 procent litar på tv-kanalen Stöð 2, 34,8 procent på Fréttablaðið och 29,6 procent på Vísir.

För Viðskiptablaðið är siffran 26,4 procent, Pressan 16,9 procent och Eyjan 13,6 procent. För dessa tre är det dock bara omkring 35 procent av de tillfrågade som har svarat.

RÚV har också i särklass minst andel som misstror bolaget, bara 4,9 procent. DV dras däremot alltjämt med ett besvärligt rykte, och hela 56,1 procent har ganska eller mycket lite förtroende för tidningen. 24,9 procent misstror Morgunblaðið och 21,7 procent Fréttablaðið.

Davíð Oddsson har ännu inte kommenterat de anklagelser om försumlighet och regelbrott som riktas mot honom i den parlamentariska krisutredningen.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden, här mer om köpet av Morgunblaðið, här mer om DV och här om Islands bästa tidningar.