söndag 30 maj 2010

Kommunen vill göra Reykjavík till cykelstad

Reykjavík ska bli en cykelstad. Under de kommande tio åren ska nittio kilometer ny cykelbana anläggas utöver de tio som redan finns. Först ut blir en cykelbana från centrum till Laugardalur.

Cyklisterna har blivit fler och bilisterna färre efter den ekonomiska krisen. Men cykelbanorna är alltjämt få och cyklisterna får ofta hålla till på vägar och trottoarer. Samtidigt finns det både pengar, utsläpp och folkhälsoeffekter att spara genom att fler cyklar.

I en rapport från Reykjavíkurborg skriver utredarna att helårskostnaden för en bil är 900 000 isländska kronor, men för en cykel bara 9 000 kronor. En tioprocentig ökning av cykelåkandet skulle spara nio miljarder kronor åt stadens hushåll.

Dessutom skulle 50 000 kilometer som i dag åks med bil bli utsläppsfria, och ett ökat cyklande skulle även leda till bättre folkhälsa. Varje cyklad kilometer innebär i dag en besparing på 17 isländska kronor, medan varje kilometer som åks med bil innebär en kostnad på 30 kronor.

Till och med år 2020 ska nittio kilometer nya cykelbanor byggas, tio kilometer varje år. Bostadsområdena ska knytas samman med stadens centrum. Den första nya cykelbanan väntas bli mellan Reykjavíks innerstad och Laugardalur. I den första etappen ingår också en bro över Elliðaárós till Grafarvogur för cyklister och fotgängare.

Övriga sträckningar är inte klara, och det är heller inte bestämt om cykelbanorna kommer att byggas i anslutning till vägar och trottoarer eller om det blir helt nya banor. Det finns också planer på att knyta ihop bostadsområden och bygga nya broar som gör cykelåkandet smidigare.

Kommunstyrelsen har sagt ja till planerna som gäller åren 2011 till 2014.