torsdag 6 maj 2010

Magma strömmar in under Eyjafjallajökull

Ökande rörelser i jordskorpan och fler jordskalv talar sitt tydliga språk: Mer magma strömmar in under Eyjafjallajökull. Det innebär att sannolikheten för att utbrottet ska upphöra inom kort minskar.

Jordskalven vid Eyjafjallajökull har ökat under veckan efter att ha varit glesa och svaga under en längre tid. Många av skalven äger rum djupt under glaciären, på 18 till 23 kilometers djup, medan andra är grunda. Magnituden ligger i regel runt två på Richterskalan.

Gps-mätningar vid Þorvaldseyri och andra platser runt Eyjafjallajökull visar att glaciären åter rör sig - och det åt flera olika håll. Vid Þorvaldseyri är rörelserna västliga, vid andra mätstationer ostliga eller nordliga.

Den stigande aktiviteten tyder enligt Veðurstofa Íslands på att ny magma strömmar in under Eyjafjallajökull ända från ett par mil under glaciären. Det finns inga tecken på att utbrottet är på väg att upphöra, och även om inflödet av magma inte nödvändigtvis måste betyda att eruptionen blir mer långvarig, så innebär det möjligen att förutsättningarna för ett längre utbrott ökar.

Jarðvísindastofnun förutspår att utbrottet kommer att pågå minst i ytterligare några dagar. Det finns heller inget som inte säger att eruptionen kan bli lika långvarig som den föregående som varade i drygt ett år. Någon aktivitet vid Katla har inte registrerats.

Den magma som strömmat ur kratern har kommit från ett djup på mellan tre och fem kilometer. Där har jordskalven inte tilltagit under veckan.

Aska föll i går söder och öster om Eyjafjallajökull. Lavaströmmen på omkring 500 meters höjd är upp till 200 meter bred och har snart nått låglandet nedanför Gígjökulls fot. Askmolnet från Eyjafjallajökull nådde i går 10 000 meters höjd.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.

Grafik: Veðurstofa Íslands