måndag 31 maj 2010

Nej till hund och katt på Grímsey

Det blir inte tillåtet att ha hund eller katt på Grímsey. Öborna röstade i lördags ja till ett fortsatt förbud. Syftet är att skydda fågellivet.

När Grímsey blev en del av Akureyri övertog ön också samma kommunala regelverk. Därför blev det plötsligt tillåtet att ha hund eller katt på Grímsey. Av respekt för de tusentals fåglar som häckar på ön brukar barnen nämligen få nöja sig med kaniner som husdjur. På Grímsey finns stora kolonier av lunnefågel och silvertärna.

Men nu har alltså öborna på nytt röstat för ett nytt förbud. 47 personer röstade ja till ett kattförbud medan tre väljare ville tillåta katter. 33 personer ville förbjuda hundar medan 20 ville tillåta hundar på ön.

Däremot blev det ingen folkomröstning om husdjur på Hrísey. Situationen är densamma - när kommunen gick ihop med Akureyri och övertog storkommunens regler försvann också det formella förbudet mot hund och katt.

Men bygderådet tyckte att en omröstning var onödig. På ön finns tre katter som alltid hålls kopplade, och befolkningen är överens om att skydda fågellivet genom att avstå från lösgående husdjur. På Hrísey finns bland annat silvertärna och fjällripa.

Här kan du läsa mer om husdjur på Hrísey och Grímsey.