fredag 14 maj 2010

Och det här är Västmannaöarna, som dagen

Och det här är Västmannaöarna, som dagen till ära drabbas av det första omfattande nedfallet av aska.