fredag 21 maj 2010

Rekordmånga kvinnor på valsedlarna

46,8 procent av kandidaterna i de isländska kommunalvalen är kvinnor. Det är den högsta andelen någonsin. Men tre av fyra valsedlar toppas av manliga kandidater. Det uppger Samband íslenskra sveitarfélaga.

I förra årets val till alltinget tog 36 män och 27 kvinnor plats i parlamentet. 43 procent kvinnliga ledamöter är den högsta andelen någonsin. Även kommunalvalen ser ut att bli allt mer jämställda. I valen 2006 var 35,7 procent av kandidaterna kvinnor. I år är de alltså 46,8 procent.

Men männen har oftare en starkare ställning inom partierna. 75,1 procent av valsedlarna har män som toppkandidater. Kvinnor återfinns däremot på andraplatsen på 62,2 procent av listorna. Sett till de fyra toppnamnen är 55 procent män.

I årets kommunalval kandiderar 1 515 män och 1 331 kvinnor. Det betyder att 1,2 procent av de röstberättigade ställer upp i valet. Gapet mellan könen har minskat varje år. 1982 var bara 12,4 procent av kandidaterna kvinnor.

I 18 av Islands 76 kommuner ställer inga partier upp i valet. Kommunerna är Dalabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur, Helgafellssveit, Skorradalshreppur, Árneshreppur, Bæjarhreppur, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur, Akrahreppur, Skagabyggð, Grýtubakkahreppur, Langanesbyggð, Svalbarðshreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Tjörneshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Fljótsdalshreppur och Ásahreppur. Där får invånarna i stället rösta in enskilda medborgare i kommunstyrelsen. Det rör sig framför allt om små glesbygdskommuner.

I fyra kommuner ställer bara ett parti upp - och därmed är valet i praktiken nästan redan avklarat i Tálknafjarðarhreppur, Skagaströnd, Breiðdalshreppur och Djúpavogshreppur.

I 54 kommuner ställer minst två partier upp. Det största antalet återfinns i Reykjavík där åtta partier kandiderar. Därefter följer Kópavogur med sju partier och Akureyri med sex. I totalt nio kommuner finns minst fem olika partier att välja mellan.

Antalet röstberättigade är enligt Hagstofa Íslands 225 930 personer, 113 663 kvinnor och 112 267 män.

Efter valet tycks det sannolikt att ytterligare en kommun försvinner. Krisdrabbade Álftanes vill nämligen gå samman med Reykjavík, och den nuvarande kommunstyrelsen är positiv men vill skjuta på beslutet till efter valet. Vid den undersökning som gjordes i samband med folkomröstning var Garðabær det mest populära alternativet för ett samgående bland Álftanesborna.

Här kan du läsa mer om problemen i Álftanes, här mer om valet i Reykjavík och här om opinionsläget inför valdagen.