söndag 2 maj 2010

Var tionde utan arbete i Reykjavík

Den stigande arbetslösheten kan ha nått sin kulmen. Under mars var 9,3 procent av islänningarna utan jobb, en lika stor andel som i februari. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I snitt stod 15 059 personer utanför arbetsmarknaden i mars. Den värst drabbade regionen är alltjämt Suðurnes där 14,9 procent är arbetslösa. Sysselsättningen är högst i Västfjordarna där 3,2 procent saknar arbete.

Efter att ha stigit fem månader i rad ligger nu arbetslösheten kvar på samma rekordhöga nivå som i februari. Prognosen för april pekar också på en arbetslöshet runt nio procent. Det kan tyda på att arbetslösheten nu har nått sin höjd. Till sommaren väntas fler få jobb, och till hösten finns förhoppningar om att läget på arbetsmarknaden ska ljusna något.

Män är som tidigare arbetslösa i högre utsträckning än kvinnor. 10,2 procent av männen står utanför arbetsmarknaden jämfört med 8,1 procent av kvinnorna.

Antalet långtidsarbetslösa, personer som varit utan jobb i minst sex månader, ökar till 52 procent. 19 procent av de arbetslösa är under 25 år.

2 421 av de arbetslösa är utländska medborgare. 1 428 av dem är polacker - de flesta var tidigare anställda inom byggbranschen.

På Suðurnes motsvarar arbetslösheten alltså 14,9 procent, i Reykjavíkområdet 9,9 procent, Norðurland eystra 7,9 procent, Suðurland 7,4 procent, Vesturland 6,3 procent, Austurland 5,8 procent, Norðurland vestra 4,7 procent och Västfjordarna 3,2 procent.

Två kommuner har full sysselsättning: Skorradalshreppur i Vesturland och Tálknafjarðarhreppur i Västfjordarna.

11 283 isländska barn har enligt Þjóðkirkjan en arbetslös förälder. 474 barn har föräldrar som bägge är arbetslösa.

Antalet familjer som ber om hjälp till mat och andra nödvändigheter har femdubblats efter finanskraschen. Under perioden januari till mars 2008 vände sig 570 familjer till kyrkan för att få hjälp. I år var antalet ansökningar 2 578 under samma period. Ensamstående föräldrar och kvinnor är i majoritet bland de sökande. Många är mellan 20 och 39 år och har drabbats av att kostnaderna för bostadslån har skjutit i höjden.

Andelen islänningar som söker arbete har minskat med fem procentenheter sedan i somras. Det visar en Gallupundersökning gjord på uppdrag av ASÍ. 19 procent av de arbetslösa söker jobb utanför hemlandet.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.