fredag 4 juni 2010

Allt färre lunnefåglar på Västmannaöarna

Återväxten bland lunnefåglarna är bara en tiondel av vad som krävs för att beståndet ska vara intakt. De senaste fem åren har antalet ungar minskat kraftigt - och det väntas inte bli bättre i år.

Sedan 2005 har allt färre lunnefågelungar överlevt sommaren på Västmannaöarna. Nedgången tros bero på sämre tillgång till föda. De tobisfiskar som lunnefågeln lever på blir allt mer sällsynt i havet runt södra och västra Island.

Att det är födan som är orsaken till den dramatiska förändringen är sannolikt eftersom även silvertärnan, som också äter tobisfiskar, minskar i antal på Västmannaöarna. Längre norrut är återväxten däremot på samma nivå som vanligt.

De senaste tolv åren har snittemperaturen i havet runt Västmannaöarna stigit med 1,5 grader. Även salthalten i Atlanten har ökat. Hafrannsóknastofnunins vårmätning visar att havstemperaturen vid Västmannaöarna är omkring åtta grader, vilket innebär att temperaturen tycks fortsätta att stiga. Salthalten är också ovanligt hög. I Atlanten nordost om Island är däremot temperaturen något lägre än genomsnittet.

Erpur Snær Hansen, biolog vid Náttúrustofa Suðurlands, säger till Morgunblaðið att beståndet kommer att fortsätta minska i åtminstone fem år. Anledningen är att de nya kullarna sedan 2005 har varit så svaga att de bara utgör tio procent av vad som krävs för att beståndet ska vara kvar på samma nivå.

Tillgången till föda väntas inte vara bättre i år. Om vulkanaskan från Eyjafjallajökull, som nått traditionella lunnefågelområden som Vík í Mýrdal och Västmannaöarna, också kommer att påverka återväxten är oklart.

Förra årets jakt på lunnefågel begränsades till fem dagar i stället för normala 55. Omkring 3 000 fåglar fångades jämfört med cirka 100 000 ett vanligt år. Den minskade jakten har ändå inte påverkat beståndet i positiv riktning. Antalet lunnefågelungar som överlevde sommaren på Västmannaöarna tros ha varit det lägsta genom tiderna.

Lunnefågeln anlände till Hemön den 13 april i år, vilket var en vecka tidigare än vanligt. Då fångade Náttúrustofa Suðurlands en ganska stor koloni på bild vid Stórhöfði.

Här kan du läsa mer om lunnefågeln.