onsdag 2 juni 2010

Aska från Eyjafjallajökull kan skada torsken

Lugnt men inte definitivt över. Så ser läget ut vid Eyjafjallajökull. Askan från vulkanen fortsätter att ställa till problem för trafikanter och lokalbefolkning.

Aktiviteten vid Eyjafjallajökull är enligt Veðurstofa Íslands fortsatt låg med några enstaka mindre explosioner. De senaste dagarna har en vit ångpelare sträckt sig omkring två kilometer upp i luften. Rörelserna i jordskorpan fortsätter att avmattas.

Även jordskalven har blivit glesare, svagare och grundare. Många sker nu nära jordskorpan, vilket tyder på att ingen ny magma strömmar in under vulkanen. Det kraftigaste jordskalvet under de senaste dagarna uppmättes till 2,1 på Richterskalan.

Något nytt nedfall av aska har inte rapporterats på tio dagar. Vid kratern ligger nu enligt Jarðvísindastofnun ett mellan 30 och 40 meter tjockt lager av tefra. Ingen ökande aktivitet har noterats vid Katla.

De stora mängder aska som tidigare fallit över södra Island fortsätter dock att ställa till problem. Tidvis har virvlande aska gjort sikten ytterst begränsad, och Vegagerðin uppmanar bilister i området till försiktighet.

I Hvolsvöllur tvingades skolan i måndags att stänga på grund av aska och dåligt luft. Sikten var då inte mer än på sin höjd tjugo meter och andelen luftföroreningar var över 900 mikrogram per kubikmeter, skriver Sunnlenska. Enligt Umhverfisstofnun bör barn inte vistas utomhus om mängden överstiger 100 mikrogram.

Under helgen föll även mindre mängder aska över Reykjavík och Reykjanes. Nära Eyjafjallajökull uppmanas befolkningen att fortsätta att använda skydd för mun, näsa och ögon på grund av vulkanaskan. Perioden har varit ovanligt torr vilket har gjort att askan inte har sköljts ned i marken utan virvlat omkring. Jarðvísindastofnun tror att problemen kan fortsätta hela året.

Búnaðarsamband Suðurlands har hittills samlat ihop 4 000 höbalar till de bönder som har drabbats av vulkanaskan och riskerar förstörda skördar. 12 000 balar kan behövas.

Minst 4 000 hektar mark vid Eyjafjallajökulls fot behöver saneras så att askan slutar blåsa omkring och i stället binds i jorden. Då blir askan också näring för jorden. Arbetet väntas kosta minst 100 miljoner isländska kronor, skriver Morgunblaðið.

Personal från Arion banki, före detta Kaupþing, har tidigare deltagit i arbetet att sanera områdena närmast Eyjafjallajökull från aska. Nu har även ett hundratal Landsbanki-anställda gjort samma resa. "Där det är som värst är det som att komma in i dödens land", säger Ólafía Aðalsteinsdóttir till Fréttablaðið.

Vulkanaskan kan få stora negativa miljöeffekter. Hafrannsóknastofnunins provtagning på torskrom och torskyngel visar att färre torskar överlever i Atlanten nära Eyjafjallajökull. Forskarna har jämfört prover tagna fyra sjömil ut från Markarfljót och Svaðbælisá, som båda har översköljts av smältvatten från glaciären, med Faxaflói som inte drabbats.

När det vulkaniska materialet sjunkit till botten märktes ingen förändring. När det däremot höll på att lösas upp i vattnet hade det negativa konsekvenser för torsken. Halterna var högst i Svaðbælisá, och där drabbades också fisken i större utsträckning.

I Faxaflói överlevde 72 procent medan 63 procent klarade sig i Markarfljót och bara 43 procent i Svaðbælisá. Här var torskyngeln också betydligt mindre i storlek.

Proverna togs mellan den 15 och den 19 april. Forskarna vill inte dra några slutsatser om från så begränsade undersökningar, men vulkanutbrottet kan alltså ha påverkat fisken negativt.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.