torsdag 10 juni 2010

Australier vill gräva guld på Island

Det australiska företaget Platina Resources vill leta efter guld på Island. I en ansökan till Orkustofnun begär företaget tillstånd att söka på ett 6 370 kvadratkilometer stort område i Austurland.

1 260 markägare får nu säga sitt om företagets planer, men det är bara Orkustofnun och näringsminister Katrín Júlíusdóttir som har makt att säga nej till ansökan. Platina Resources söker tillstånd för att leta efter guld i två års tid i ett område som sträcker sig från Vopnafjörður i norr till Breiðavík i söder.

Platina Resources har redan tagit prover i Vopnafjörður, Breiðavík och Breiðdalur. Där påträffades mellan 0,16 och 0,85 gram guld per ton.

Om ansökan godkänns planerar Platina Resources att göra flera tusen vattenprover. Om analysen visar att det kan finnas guld på östra Island vill företaget gå vidare och ansöka om att utvinna metallen. Kostnaderna för undersökningen väntas bli omkring 25 miljoner isländska kronor.

Markägarna skulle senast i går ge sina synpunkter på sökandet efter guld. Platina Resources letar i dag guld på flera ställen i Australien och Grönland.

Företaget är dock inte först om att jaga guld på Island. 2004 fick det Reykjavíkbaserade bolaget Melmi ett sjuårigt tillstånd för att söka efter guld på sydvästra och västra Island. Det har hittills inte gett några resultat.