tisdag 15 juni 2010

Dagens citat

"På lång sikt kommer vulkanutbrottets påverkan på turistnäringen inte att bli stort. Den marknadsföring som den isländska staten har inlett verkar ge resultat."

Friðrik Pálsson, ägare av Hótel Rangá, i Morgunblaðið om konsekvenserna för turismen av utbrottet vid Eyjafjallajökull - läs mer om eruptionen här.