torsdag 17 juni 2010

Dagens citat

"Island vilar sin existens på två ytterligheter. Den ena stavas Reykjavík och gör sig känd över världen för storstilat uteliv, trendsättande klubbar och nyskapande rock. Den andra är landsbygdens vinterkarga tyngd. Det är i den Jón Kalman Stefánssons 'Himmel och helvete' rör sig, och liksom nationen har romanen en dualistisk form."

Anna Wallentin i Västerbottens Folkblad om Jón Kalman Stefánssons roman Himmel och helvete.