lördag 19 juni 2010

Dagens lunchcitat

"Jag skrev om Island som ett mikrokosmos där man kan se hela världen spegla sig. På Island blev allt så klart och tydligt genom att allt kollapsade på en gång. I andra samhällen har man inte lika tydligt sett vad som skett."

Einar Már Guðmundsson i Hufvudstadsbladet om Hvíta bókin - läs Islandsbloggens recension av boken här.