fredag 11 juni 2010

Eldfellit och heklait två unika mineral

Vid Hekla, Surtsey och Eldfell har 27 tidigare okända mineral påträffats. Två av stenarna har nu fått status som unika arter av International Mineralogical Association: Eldfellit och heklait.

Eldfellit är en mineral som har fått sitt namn av den enda plats på jorden där den påträffats, vulkanen Eldfell på Hemön som erupterade 1973. Eldfellit är en gulgrön mineral som är mycket finkornig och sammanväxt med andra mineraler. Den är ett natriumjärnsulfat bildat vid över 240 grader och har den kemiska formeln NaFe(SO4)2. Eldfellit är vattenlöslig och omvandlas till och med i fuktig luft - något som inte är sällsynt på Hemön.

Heklait är också en unik mineral som påträffats vid huvudkratern för utbrottet 1991. Den bildades vid temperaturer på mellan 170 och 330 grader. Till skillnad från eldfellit är heklait färglös med glasglans och inte vattenlöslig, men den är finkornig och hittas ofta sammanväxt med andra mineral. Den kemiska formeln är KNaSiF6.

Náttúrufræðistofnun Íslands har också undersökt mineral som bildades vid vulkanutbrottet vid Fimmvörðuháls mellan Eyjafjallajökull och Mýrdalsjökull. Flera av dem har tidigare hittats just vid Eldfell, Surtsey och Hekla.

Ralstonit - som har den smidiga kemiska formeln NaXMgXAl2-X(F,OH)6·H2O - är en gul eller gulbrun mineral som består av bland annat aluminium, magnesium, fluor och natrium. Den är vanlig vid Heklas eruptioner, men har också påträffats vid Eldfell och Surtsey.

Thenardit, Na2SO4, är en vit, fluorescerande mineral som löses upp av fukt och då omvandlas till mirabilit. Den har hittats i stora mängder vid Fimmvörðuháls liksom på Surtsey, men även vid Eldfell. Thenardit finns också vid den italienska vulkanen Etna.

En ljusbrun mineral kallad HD hittades också vid Fimmvörðuháls. Den har förmodligen ämnessammansättningen NH4(Fe,Co)2F6, men det är en art som ännu inte har fått något namn. Även HD har tidigare påträffats vid Surtsey, Eldfell och Hekla.

Vid de tre vulkanerna har alltså totalt 27 tidigare okända mineraler påträffats. Två har fått status som egna mineral, medan arbetet med att analysera andra fynd fortsätter.

Här kan du läsa mer om Eldfell, här om Surtsey, här om Hekla och här om Fimmvörðuháls.