fredag 4 juni 2010

Färre turister efter utbrottet vid Eyjafjallajökull

Var femte turist uteblev från Island i maj. Antalet besökare som reste från flygplatsen i Keflavík minskade med 18,6 procent jämfört med samma period förra året. Vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull är orsaken till minskningen.

28 185 utländska besökare reste enligt ny statistik från Ferðamálastofa från Keflavík i maj. Samma månad 2009 besökte 34 637 turister Island. Tappet är störst från de nordiska länderna. Amerikaner, kanadensare och tyskar har inte bekymrats av vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull i samma utsträckning.

Sett till årets fem första månader har resandet minskat med 6,5 procent. Om även de resenärer som har tvingats flyga från Akureyri räknas in har besöken minskat med 4,6 procent. Polacker, svenskar och danskar är de som oftast väljer bort Island. Resenärerna från USA, Storbritannien och Spanien har däremot ökat.

Islänningarnas eget resande ökade däremot trots vulkanutbrottet med 3,6 procent till totalt 23 214 resenärer. Under årets fem första månader har islänningarnas resande stigit med 2,8 procent.

Även övernattningarna på hotell minskade under april, från 93 100 förra året till 83 600 i år. Sett till årets fyra första månader har beläggningen ökat. Gästnätterna är totalt 311 300, en ökning med 6 200 övernattningar jämfört med samma period 2009. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Aktiviteten vid Eyjafjallajökull fortsätter att avmattas. I går registrerade Veðurstofa Íslands bara ett enda jordskalv under glaciären, och även rörelserna i jordskorpan avtar.

Ångpelaren från kratern är alltjämt omkring två kilometer hög. Vid Katla finns inga tecken på aktivitet.

Almannavarnir har nu öppnat vägen till Þórsmörk för trafik. Resenärer uppmanas dock till försiktighet vid Gígjökull, där det finns kvicksand och farlig vulkangas i luften. Risken för översvämningar är heller inte över. Om det regnar kan nya floder - som främst består av aska och gyttja - översvämma främst Svaðbælisá men även Laugará och Holtsá. Landgræðsla ríkisins har byggt nya skyddsvallar och även grävt ut Svaðbælisá för att göra floden något djupare.

I går slog bönder vid Eyjafjallajökulls fot hö för första gången efter vulkanutbrottets början. Hur kvaliteten på höet blir är osäkert.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.