tisdag 29 juni 2010

IMF: Krisen på Island är över

Recessionen på Island är över. Mot slutet av året får ekonomin ett uppsving med fortsatt stabil krona och lägre inflation. Hæstiréttur Íslands dom om myntkorgslånen hotar inte ekonomin men skapar viss osäkerhet. Så lyder Internationella valutafondens omdöme om Islands ekonomi.

IMF tror alltså på en rejäl uppgång i slutet av 2010. Det innebär att Island har tagit sig igenom den värsta krisen på två år. Visserligen har vändningen ännu inte fått något större genomslag - arbetslösheten är alltjämt hög och osäkerheten på finansmarknaden stor - men tillväxten bedöms nu vara stabil. Kronkursen väntas vara förhållandevis stadig samtidigt som inflationen fortsätter att backa.

IMF:s Mark Flanagan och Franek Rozwadowski presenterade utlåtandet vid en presskonferens i Reykjavík i går. Nästa fas i fondens program kan enligt ett pressmeddelande klubbas i början av september, och då samtidigt som ytterligare lån till Island betalas ut.

Hæstiréttur Íslands dom som förklarar myntkorgslån olagliga är enligt IMF ett osäkerhetsmoment som kommer att analyseras under de närmaste veckorna. Exakt vad domen innebär är oklart eftersom det inte är säkert att utslaget gäller samtliga typer av myntkorgslån. Det är också osäkert hur lånen ska räknas om.

Men domstolens beslut utgör ingen risk för en systemkollaps. Hur stora förlusterna blir och vem som ska bära dem är alltså ovisst. Summorna kan möjligen bromsa återhämtningen genom att pressa finansinstituten ytterligare men väntas inte riskera uppsvinget.

Vilken ränta som ska gälla är fortfarande osäkert. Vissa vill att myntkorgslånen räknas om efter Seðlabanki Íslands ränta, medan andra vill använda den ursprungliga räntan när lånen tecknades. Flera finansinstitut som erbjudit myntkorgslån för bostadsköp fortsätter att skicka ut inbetalningskrav som vanligt eftersom de anser att rättens utslag inte påverkar deras verksamhet.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir har sagt att det blir domstolarnas sak att komma fram till vilka räntor som ska gälla. När ett sådant avgörande kan komma är också osäkert.

Ekonomiminister Gylfi Magnússon anser också att det är viktigt att det finns en rättviseaspekt när lånen omvandlas. Annars finns det en risk att vissa får räntekostnaderna betalda - och att andra medborgare får stå för notan.

Den lag som Hæstiréttur Íslands hänvisade till i domen kom till år 2001. Att inte finansinspektionen Fjármálaeftirlitið reagerat under de nio åren har gjort att många ännu en gång ifrågasätter myndigheten.

Sparnaður har skapat en sajt som gör det lätt att räkna ut kostnaden för myntkorgslån. Här kan du läsa mer om valutakorgslån.