måndag 28 juni 2010

Jóhanna Sigurðardóttir gift med Jónína Leósdóttir

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir är nu gift med Jónína Leósdóttir. Paret tillhörde de första som tog tillvara på möjligheten att ingå äktenskap i och med införandet av en könsneutral äktenskapsbalk.

Alltinget beslutade nyligen att tillåta äktenskap mellan homosexuella. I lagtexten har alla hänvisningar till "en man och en kvinna" bytts ut till "två personer".

I går trädde den nya lagen i kraft och firades bland annat med en regnbågsmässa på Fríkirkjan i Reykjavík. Prästen Hjörtur Magni Jóhannsson ledde mässan som arrangerades av Samtökin 78. Artister som Páll Óskar Hjálmtýsson, Hörður Torfason och Lay Low spelade på festen.

Jóhanna Sigurðardóttir ingick registrerat partnerskap med Jónína Leósdóttir 2002. I veckan skickade paret in en ansökan om att omvandla partnerskapet till ett äktenskap - en sådan omvandling sker nämligen automatiskt för dem som ansöker om det, eftersom partnerskapet som juridisk form har försvunnit ur lagtexten. Det behövs alltså ingen vigselakt eller någon annan ceremoni för att ändringen ska godkännas.

Äktenskapet trädde alltså i kraft i dag. Enligt RÚV har inte Jóhanna Sigurðardóttir och Jónína Leósdóttir firat "bröllopet" offentligt.

Alltinget tog beslutet om en könsneutral äktenskapsbalk den 11 juni. Röstsiffrorna var 49 mot noll.

Inom vissa församlingar finns dock ett visst motstånd mot homoäktenskap. Den nya lagen gör att präster som inte vill viga homosexuella kan avstå.

Biskop Karl Sigurbjörnsson sade under en debatt för fyra år sedan att äktenskapet som institution skulle förstöras om det omfattade också homosexuella par. Han säger till Fréttablaðið att han länge förespråkat en traditionell syn på äktenskapet, men att han nu har ändrat sig och välkomnar den nya lagen:
"Mina ord i stridens hetta har sårat och jag ber om förlåtelse för det. ... Somliga, däribland jag själv, ville hålla på traditionen. Jag tvivlade ofta på vad som var rätt och fel i den här frågan. ... Det är av stor betydelse att vi samarbetar för att stödja äktenskapet och familjerna i landet. Det här är den äldsta institutionen i samhället och det är av yttersta vikt att folk vill gifta sig och stå fast vid sina mest dyrbara löften. Det är huvudsaken."

Island är det nionde landet i världen som även ger homosexuella möjligheten att ingå äktenskap. Registrerat partnerskap infördes 1996, och innefattade bland annat samma arvsrätt som ett äktenskap. Senare beslut har också öppnat möjligheter till adoptioner och konstgjord befruktning.

Här kan du läsa mer om den nya lagen.

Foto: Magnus Selander