onsdag 23 juni 2010

Kolbeinsey allt närmare sjunka under havsytan

Islands nordligaste punkt är snart utraderad. Den lilla klippön Kolbeinsey har nu kluvits i två, och den landningsplatta för helikopter som byggdes 1989 är nästan helt försvunnen.

Kolbeinsey ligger 74 kilometer norr om Grímsey och tio mil norr om det isländska fastlandet. Ön, som skapats genom ett vulkanutbrott, omnämns redan i Landnámabók. Den första expeditionen till ön gjordes antingen 1580 eller 1616, ett initiativ av den dåvarande biskopen av Hólar, Guðbrandur Þorláksson. Då mättes ön till 700 gånger 100 meter. 1903 hade Kolbeinsey minskat till 300 gånger 60 meter.

Sedan dess har erosionen förintat stora delar av Kolbeinsey. Vid varje besök har ön krympt ytterligare. Inom tio till tjugo år väntas de sista spåren av Islands nordligaste utpost ha försvunnit under havsytan.

Kolbeinsey har nu delats i två mindre klippor. Den östra delen är tio gånger elva meter, och den västra tio gånger fjorton meter. Mellan de två delarna finns några mindre klippor. Mellan de olika klipporna är det mycket grunt.

Landhelgisgæslan besökte nyligen Kolbeinsey. Då visade det sig även att den helikopterplatta som byggdes 1989 är näst intill helt förstörd. Plattan kom till sedan Danmark och Grönland blivit oense med Island om var gränsen mellan länderna skulle dras. Syftet var att bevisa att Kolbeinsey inte bara var en obebodd och värdelös klippa nästan halvvägs till Nordpolen. Ön användes också för att avgöra gränsen mellan länderna.

Helikopterplattan kom till på initiativ av dåvarande kommunikationsministern Steingrímur J. Sigfússon, i dag finansminister och partiledare för Gröna vänstern.

Kolbeinsey skakas ofta av kraftiga jordbävningar. Skalv med en magnitud på mellan tre och fyra på Richterskalan är inte ovanliga. De flesta jordskalven har dock sitt epicentrum tiotalet mil norr om ön.

Ön har aldrig varit bebodd, även om det tidigare har varit möjligt att gå i land på Kolbeinsey. På 1600- och 1700-talen användes ön som en bas för att jaga säl och fågel. Nu är förhållandena mycket svåra med kraftiga vågor och grunt vatten vilket gör en landstigning riskabel. Det går inte längre att landa med helikopter på ön.

Här kan du läsa mer om Kolbeinsey.

Foto: Landhelgisgæsla Íslands